Queer

  • Het woord queer heeft verschillende betekenissen. 

    • Het is een manier om je genderidentiteit en/of seksualiteit te benoemen. Het wordt vaak gebruikt als koepelterm, door mensen die nog zoekende zijn naar waar ze zich precies bevinden binnen het LGBTI+ spectrum of door mensen die een duidelijk statement tegen de norm willen maken.

    • Het is ook een politiek activistische stroming die vertrekt vanuit het verwerpen van de norm. Veel punkers identificeren zich bijvoorbeeld als queer. 

    • Het is ook een academisch onderzoeksveld.