De algemene vergadering van çavaria verkiest jaarlijks het bestuursorgaan. 

Het bestuursorgaan zet de lijnen uit waarbinnen het personeel werkt. De dagelijkse leiding wordt door team coördinatie waargenomen.