Wetten kunnen ons leven veranderen. De openstelling van het huwelijk en adoptie voor koppels van hetzelfde geslacht hadden een grote impact op onze maatschappij. Trans personen hoeven niet langer operaties te ondergaan om hun officiële gelslachtsregistratie (M/V) aan te passen. Die verwezenlijkingen kwamen er na jarenlang van praten, informeren en onderhandelen.

Al de eisen van çavaria vind je gebundeld in onze eisenpakketten. Ze vormen de basis van onze lobby-inspanningen bij politici op lokaal, Vlaams, federaal en Europees niveau.

Je kan hier ook de dossiers inkijken waar we actief mee bezig zijn. Zodra er nieuwe informatie is die we kunnen vrijgeven doen we dat. Zo weet je in welke fase een dossier zich bevindt en kan je de bevoegde minister(s) of parlementsleden er vragen over stellen.

Heb je vragen over de standpuntbepaling van çavaria? Bekijk dan zeker onze organisatiestructuur waar we onze besluitvorming toegelicht wordt. Nog vragen? Stuur ons een e-mail.

jongere op de pride met vlag

Çavaria is tevreden dat er eindelijk extra aandacht komt voor het welzijn van LGBTI+ personen. De uitstap uit UNIA en de aanval op het middenveld baart ons echter grote zorgen.

Vlag Vlaams Belang

We hebben nood aan een krachtdadig gelijkekansenbeleid dat de problemen verbindend aanpakt zonder te stigmatiseren, met respect voor LGBTI+-rechten. We vragen dan...

Naar aanleiding van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen presenteert çavaria, de Vlaamse belangenverdediger van holebi’s, transgender en intersekse personen haar verkiezingsmemorandum. De voorgestelde maatregelen zijn essentieel om tot een LGBTI+-inclusieve maatschappij te komen waarin iedereen zich goed voelt en gelijke kansen en rechten geniet. Çavaria legt de focus daarbij op onderwijs, welzijn, internationale solidariteit en een intersectionele aanpak.
All for one
Seks. Gender. Welzijn. www.destemwijzer.be

Destemwijzer.be maakte kiezers wegwijs in standpunten over seks, gender en welzijn. Moet de identiteitskaart het geslacht vermelden? Welke partijen willen gratis kinderopvang? En volgens welke partijen hoort 'genot en plezier' thuis in de lessen seksuele voorlichting? Ga naar Destemwijzer.be en kom ...