Opkomen voor het welzijn, gelijke rechten en gelijke kansen van holebi’s, trans en intersekse personen wil zeggen dat er soms wetten moeten worden veranderd. Daarom onderhouden we contacten met alle democratische partijen en lobbyen we bij onze verschillende regeringen.

We bundelen alle eisen die we voorleggen aan politici in handige eisenpakketten of verkiezingsmemoranda. Ze geven een overzicht van de verschillende domeinen waarin we actief zijn en geven aan of het om lokale, Vlaamse, federale of Europese bevoegdheden gaat.

Op 9 juni 2024 was het zover: dan stonden we in de rij voor de stembureaus. Met de slogan ‘Stem voor ons allemaal’ trok çavaria naar de verkiezingen in juni!  Want een ‘Stem voor ons allemaal’ is een stem voor gelijke LGBTI+ rechten, voor een toekomst waar je kan zijn wie je wil zijn. 

Eisenplatform 2019

Dit verkiezingsmemorandum werd opgesteld naar aanleiding van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 26 mei 2019. Het is onze leidraad in gesprekken met Vlaamse, federale en Europese beleidsmakers.

Opdat er structureel en blijvend aandacht wordt besteed aan de positie van LGBTI+ personen, is het fundamenteel dat er een LGBTI+ inclusief beleid wordt gevoerd.

Verkiezingsmemorandum lokale verkiezingen 2018

Dit verkiezingsmemorandum werd opgesteld voor lokale besturen naar aanleiding van de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018. Het is onze leidraad in gesprekken met lokale besturen en mandatarissen.

Een samenhorigheidsgevoel wordt niet gecreëerd door het nastreven van uniformiteit maar door het omarmen van diversiteit. Elkaars verschillen leren kennen en vieren leidt tot een sterker gemeenschapsgevoel. Een lokaal bestuur dat vertrekt vanuit een intersectionele aanpak kan het verschil maken voor haar inwoners.