Wil je onze werking ondersteunen? Dat kan op verschillende manieren! Çavaria als begunstigde opnemen in je testament is er één van. Zo zorg je er mee voor dat de strijd voor de rechten en het welzijn van holebi’s, transgender en intersekse personen onverminderd verdergezet kan worden.

Kom langs

op het çavaria salon

Contacteer ons

voor meer info

Bestel de gratis gids "Goed Geregeld Goed Gegeven" of contacteer ons voor gratis advies van een juridisch-fiscaal expert bij jouw persoonlijke situatie.

Wens je meer informatie?

Neem contact op met Olivier indien je meer informatie wenst.

Olivier Deschodt

Telefoon : 09 223 69 29
GSM : 0484 960 921
Email : [email protected]

In je testament kan je jouw nalatenschap regelen in de vorm van een legaat. Op die manier kan je jouw vermogen geheel of gedeeltelijk doorgeven aan één of meerdere personen en/of verenigingen. Çavaria kan dus één van jouw begunstigden zijn.

Een legaat

Een legaat is een schenking via een testament. Het is een stukje van je testament waarin je opneemt dat je iets (een voorwerp, een bepaald bedrag,...) nalaat aan een natuurlijk persoon (kinderen, kleinkinderen, vrienden,...) of een rechtspersoon (vereniging, NGO,..). Wanneer je een deel van jouw bezit, of het geheel als je geen wettelijke erfgenamen hebt, wil nalaten aan onze werking dan volstaat het om çavaria vzw als (gedeeltelijke) begunstigde te vermelden. Naast de naam van de organisatie is het ook noodzakelijk dat ons adres (Kammerstraat 22, 9000 Gent) en ons ondernemingsnummer (0415 652 423) wordt vermeld. Het testament treedt pas in werking vanaf een overlijden en je kan het altijd wijzigen of annuleren.

0% erfbelasting voor goede doelen in Vlaanderen

Het Vlaams Parlement heeft op 17 maart 2021 een decreet goedgekeurd met een aanpassing van de fiscale regels voor erfenissen. De eerste maatregel is de vrijstelling van erfbelasting voor goede doelen, zoals çavaria, vanaf 1 juli 2021.

Dat betekent dat je legaat voor çavaria een nog grotere impact op onze werking heeft. Je volledige legaat wordt mee ingezet om de werking en projecten van çavaria te ondersteunen. Ook schenkingen aan goede doelen worden vanaf dan niet langer belast.

Mijn trouwdag was de mooiste dag van mijn leven. Dat heb ik te danken aan de inzet van çavaria. Mijn man en ik hebben besloten om een deel van ons bezit aan çavaria te schenken als wij er niet meer zijn. We vertrouwen erop dat ons geld goed besteed wordt".
Marc (52)

Het duolegaat

Het nieuwe decreet zorgt ervoor dat vanaf 1 juli 2021 duolegaten een veel kleiner tot zelfs geen fiscaal voordeel meer opleveren. Çavaria zal daarom het duolegaat niet meer actief promoten.

Heb je reeds een testament opgemaakt met daarin een duolegaat? Dan raden we je aan om dit even opnieuw te laten nakijken en zo nodig aan te passen, zodat je er zeker van kan zijn dat je testament blijft beantwoorden aan je wensen. Hiervoor kan je terecht bij je notaris, de helpdesk van Testament.be ([email protected] of +32 479 76 00 76) of bij Olivier Deschodt, medewerker van çavaria. 

Tot slot introduceert het nieuwe decreet ook de zogenaamde 'vriendenerfenis', waarbij een erflater aan verre familieleden en/of vrienden maximaal 15.000 euro kan nalaten aan gunstige voorwaarden.

Opgepast! Bovenstaande wijzigingen worden enkel doorgevoerd in Vlaanderen. In Brussel en Wallonië zijn er nog geen veranderingen wat de erfbelasting voor goede doelen of het duolegaat betreft.

Toen ik jong was, was lesbisch zijn heel moeilijk. Ik heb veel zien veranderen met de tijd: holebi's gingen trouwen, er kwam een wet om ons tegen discriminatie te beschermen en nu kunnen lesbiennes via adoptie samen ouder zijn. Prachtig vind ik dat! Çavaria heeft een grote rol gespeeld in die evolutie. Ik schenk mijn geld liever aan hen dan aan de staat”.
Kirstel (71)

Gratis advies

Je denkt er misschien aan om çavaria op te nemen in je testament, om op die manier mee te helpen bouwen aan een betere wereld. Bedankt alvast voor dit mooie gebaar van vrijgevigheid!

Misschien wil je vooraf nog wat juridisch advies inwinnen over hoe je je testament best opmaakt of om het eventueel aan te passen in het kader van de recente hervormingen? Contacteer ons via het onderstaande formulier voor persoonlijk advies of om onze gids aan te vragen. Je kan bovendien ook langskomen op het çavaria salon dat we jaarlijks in het najaar organiseren in verschillende provincies. Je verneemt er meer over de werking van çavaria en welke steunmogelijkheden er zijn.

Ik wil graag meer info

Mijn voorkeur

Mijn gegevens

Blijf op de hoogte

Mailinglist