Het bestuur van çavaria is samengesteld uit twee categorieën van bestuurders:

  1. bestuurders vanuit de regionale afdelingen 
  2. bestuurders met thematische expertise 

Kandidaat-bestuurders in categorie 1 worden voorgedragen door de regenbooghuizen.
Kandidaat-bestuurders in categorie 2 kunnen zelf een kandidatuur indienen.

De bestuurders worden verkozen op de algemene vergadering van çavaria voor een mandaat van 2 jaar. De huidige termijn loopt van de AV op 19 maart 2022 tot de AV in 2024.

Tijdens de mandaat periode vonden er enkele wijzingen plaats. Deze pagina werd laatst geüpdatet op 1 januari 2024. 

Bestuurders vanuit de regionale afdelingen, maximaal 2 per afdeling met verschillende genderidentiteit
NaamGenderRegioExpertise
Emmanuelle VerhagenARegionale afdeling BrusselIntersekse, diversiteit, trans, organisatie-ontwikkeling
Fleur DebaerdemaekerACasa Rosa, Oost-VlaanderenReligie, onderwijs, non-binair
Sophie SchepensVCasa Rosa, Oost-VlaanderenVerenigingsleven
Peter NijstMHet Roze Huis, AntwerpenStrategische planning en management
Inge WallaertVHet Roze Huis, AntwerpenOuderen, sport, diversiteit, procesbegeleiding
Ellen SleeuwaertARegenbooghuis LimburgDiversiteit op de werkvloer, beleidswerk, arbeidsorganisatie
Nisse HelevenMRegenbooghuis LimburgFinanciën - verplichtingen vzw
Steven GilisMUniQue, Vlaams-
Brabant
Lokaal beleid, welzijn, cultuur, opmaken rapporten, vrijwilligers aansturen, procesmanagement
Jennifer TuttleVUniQue, Vlaams-
Brabant
Lokale werking en politiek, bi+ personen
Bestuurders met thematische expertise, maximaal 12, waarvan maximaal 6 personen met dezelfde genderidentiteit
NaamGenderExpertise
Rik BeckersMWelbevinden, procesbegeleiding, religie, levensbeschouwing
Eddy BrouwersMFinanciën (zakelijk beleid) 
Eva DavidovaVMensenrechten, activisme, media
Els DelaereVOndernemen, duurzaamheid, LGBTI-ouder
Jacky de MetzMWest-Vlaanderen
Brahem El HaddiouiMPrivacy, diversiteit en inclusie, niet Belgische origine, religie 
Giovanni FerrariAFinanciën, gelijke kansen, politiek
Andries HofmanMJeugd, voorzitter Wel Jong
Pieter VienneALeeftijd
Myriam Van WingheVHR Director , Business and Personal crisis management begeleiding, gelijke kansen
Myriam WautersVSCW, politiek, inclusie, kruispuntdenken

Het bestuur duidde Ellen Sleeuwaert en Rik Beckers aan als covoorzitters van het bestuur.

Emmanuelle Verhagen is personeelsverantwoordelijke en Eddy Brouwers financieel verantwoordelijke van het bestuur.