Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2018
Analytisch Resultaat en Begroting 2017-2018-2019-2020

Noot: De cijfers voor 2019 en 2020 zijn voorlopige cijfers (dd. 19/12/2019)

Financieel plan 2021-2025