Algemeen

Çavaria is een vzw met een algemene vergadering en een bestuursorgaan. De algemene vergadering (AV) stippelt het algemene beleid uit en is het hoogste beslissingsorgaan. De algemene vergadering is de jaarlijkse bijeenkomst van alle leden-deelgenoten. Dat zijn de vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen en vrijwilligerswerkgroepen. De spelregels zijn vastgelegd in de statuten en het intern reglement.

Samenstelling

 • Leden-deelgenoten vanuit de opdrachtgevende groepen (= aangesloten verenigingen): maximum 5
 • Leden-deelgenoten vanuit de werkgroepen bij de teams (= vrijwilligers çavaria): maximum 5

Bevoegdheden

De algemene vergadering van çavaria heeft globaal gezien de volgende bevoegdheden:

 • jaarverslag en jaarplan goedkeuren
 • jaarrekening en begroting goedkeuren
 • aansluiten nieuwe verenigingen
 • leden-deelgenoten aanvaarden, uitsluiten, schorsen
 • bestuurders kwijting geven
 • bestuursorgaan samenstellen
 • statuten wijzigen
 • intern reglement bekrachtigen
 • ontbinden van de vereniging
 • goedkeuren eisenplatform

Alle andere bevoegdheden worden toegekend aan het bestuursorgaan of aan medewerkers van çavaria. Meer informatie vind je in de statuten.

DATA ALGEMENE VERGADERINGEN

De recentste Algemene Vergadering ging door op zaterdag 15 april 2023. Meer info vind je op de eventpagina AV 2023.

De eerstvolgende Algemene Vergadering gaat door op zaterdag 20 april 2024. Meer info vind je op de eventpagina AV 2024.

Verslag, statuten en intern reglement
pdf Intern Reglement (827.74 kB)
pdf Statuten çavaria (753.11 kB)
pdf 2023 Verslag AV (371.82 kB)