Verkiezingen 2024

Persoon die een stembriefje in een doos steekt

Op 9 juni 2024 is het zover: dan staan we in de rij voor de stembureaus. We kiezen dan beleidsmakers op Vlaams, federaal en Europees niveau. In oktober stemmen we op lokaal niveau. 

Voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen maakte çavaria ook voor deze verkiezingen een memorandum op, een eisenpakket. Daarin staat wat er nodig is om volledige inclusie van LGBTI+ personen te bereiken. 

Op deze pagina houden we je op de hoogte over alle nieuwste updates in verband met de verkiezingen. 

Memorandum verkiezingen 2024

Wij trekken met ons memorandum nu naar de beleidsmakers en verwachten dat zij die eisen meenemen naar de verkiezingen, opnemen in het beleid en ook uitvoeren. We focussen daarbij op 8 thema’s: 

  1. Onderwijs  

  2. Werkvloer  

  3. Welzijn   

  4. Familie en directe omgeving  

  5. Buitenlands beleid  

  6. Geweld en discriminatie   

  7. Asiel en migratie  

  8. Beleidsstructuur   

Lokaal memorandum

Voor de lokale verkiezingen lanceerden ook de regenbooghuizen hun memorandum. De regenbooghuizen ondersteunen lokale actoren in Oost- en West-Vlaanderen (Casa Rosa), Vlaams-Brabant (UniQue), Antwerpen (Het Roze Huis) en Limburg (Regenbooghuis Limburg). Ze ondersteunen bij het maken van een LGBTI+ inclusief beleid. Het memorandum geeft aan wat belangrijk is om een lokaal bestuur inclusief te maken voor LGBTI+ personen. Het bevat ook een bijlage specifiek gericht op LGBTI+ inclusie in centrumsteden.