Ben jij benieuwd wat de partijen vinden over LGBTI+ inclusief buitenlands beleid? Dat lees je hier!

Çavaria bracht in juni 2023 haar eisenpakket uit. We vroegen de politieke partijen om onze eisen op te nemen in hun partijprogramma’s. 

Per eis lees je in de tweede kolom wat de partijen in hun programma schreven over die eis. Er staat een '=' boven als hun intentie volledig overeenkomt met onze eis, een '≠' als dat niet zo is. Als er geen tekst staat, is dat omdat het onderwerp niet aan bod komt in het partijprogramma. Wanneer de partijen algemenere termen gebruiken zoals ‘diversiteit’ en ‘discriminatie’, gingen we na of ze daaronder ook seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie en seksekenmerken begrepen. 

Daarnaast vroegen we de partijen ook een reactie op ons eisenpakket. Die reactie lees je in de derde kolom.

De symbolen betekenen het volgende: 

– – : zeer mee oneens 

– : oneens 

+ : eens 

++ : zeer mee eens 

/: de partij gaf geen beoordeling omdat ze geen standpunt heeft over de eis of omdat een symbool onvoldoende het standpunt van de partij weergeeft. 

Met een ‘eens’ of ‘zeer mee eens’ engageert de partij zich om de eis de volgende beleidsperiode mee te realiseren. 

Disclaimer: we vroegen enkel de reactie van partijen die de kiesdrempel halen, in het verleden regelmatig meewerkten aan LGBTI+ inclusie, een partijfilosofie hebben die niet fundamenteel ingaat tegen mensenrechten en niet structureel een anti-LGBTI+ verhaal brengen. 

Bezoek je deze pagina op je smartphone? Draai dan best je scherm horizontaal. Zo is de tabel het best zichtbaar.

Icoontje van smartphone dat wordt gekanteld naar horizontale positie

Er zijn structureel middelen voor internationale solidariteit met LGBTI+ personen. 

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v

≠ 

LBGTQIA+ rechten staan wereldwijd onder druk, waardoor steeds meer mensen geconfronteerd worden met ernstige vormen van discriminatie, intimidatie en geweld. Relaties tussen personen van hetzelfde geslacht worden in 67 VN-lidstaten als een strafbaar feit beschouwd. In 42 VN-lidstaten staan er beperkingen op de vrijheid van meningsuiting rond seksuele en genderdiversiteit. Ook hier moet het ontwikkelingsbeleid specifiek aandacht voor hebben, door middel van samenwerking met lokale LBGTQIA+ -organisaties (zoals nu al gebeurt met Cavaria in de regio van de Grote Meren) met het oog op financiële duurzaamheid en organisatieontwikkeling, en op informatie-uitwisseling over seksuele en genderdiversiteit, mensenrechten en het vormen van coalities en samenwerkingsverbanden. 

+
logo groen

Er komen ook middelen voor internationale solidariteit met LGBTQI+ personen.  

++
logo nva

≠ 

We hebben in het bijzonder oog voor de rechten van vrouwen en van de LGBTQI+ gemeenschap in onze partnerlanden. 

+
logo open vld +
logo pvda

≠ 

We stimuleren de participatie en empowerment van vrouwen, meisjes en LGBTI+ personen in ontwikkelingssamenwerkingsprojecten.  

++
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit ++

 

Actoren van het Belgisch buitenlands beleid, zoals diplomaten, ambtenaren en ngo’s, krijgen standaard opleiding over gender- en seksuele diversiteit.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v +
logo groen

Actoren van het Belgisch buitenlands beleid, zoals diplomaten, krijgen opleidingen over gender en seksuele diversiteit.  

++
logo nva +
logo open vld ++
logo pvda +
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit ++

 

De Europese Commissie en de Europese Raad hebben een gemeenschappelijk meerjarenplan voor LGBTI+ inclusie in het EU-beleid.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v +
logo groen

We pleiten ook voor een ambitieus gemeenschappelijk Europees meerjarenplan voor LGBTQI+ inclusie. Groen steunt ook de Europese Roadmap tegen LGBTQI+-fobie en discriminatie op grond van seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Zo willen we dat de Europese richtlijnen discriminatie van seksuele oriëntatie en genderidentiteit- en expressie en seksekenmerken in alle domeinen verbiedt. 

Een hernieuwde LGBTQIA+-gelijkheidsstrategie moet ervoor zorgen dat trans-, intersekse- en niet-binaire mensen ook worden beschermd binnen het EU-rechtskader. Hierdoor worden alle leemten in de wetgeving op het gebied van non-discriminatie en haatmisdrijven gedicht om LGBTQIA+-mensen effectief te beschermen. De Europese Unie moet bovendien politiek optreden voor een EU-breed verbod op de zogenaamde ‘bekeringstherapieën naar het voorbeeld van België’. Regenboogfamilies en hun rechten moeten in de hele EU worden beschermd, inclusief de volledige toepassing van de vrijheid van verkeer zonder verlies van rechten.   

++
logo nva +
logo open vld ++
logo pvda +
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit +

LGBTI+ in internationale solidariteit, buiten çavaria’s eisen

PartijWat ze zeggen in hun partijprogramma
logo cd&v 
logo groen 
logo nva 
logo open vld

-We kaarten actief het thema LGBTQI+-rechten aan op internationale fora. De strijd voor LGBTQI+-rechten is nog lang niet gevoerd. In heel wat landen word je gediscrimineerd voor wie je bent of liefhebt. Daarom kaarten we deze thema’s aan op internationale fora. We doen dat naar aanleiding van de toekenning van steun voor ontwikkelingssamenwerking, in gesprekken met religieuze leiders, tijdens bilaterale en multilaterale contacten en in diplomatieke contacten 

-Conservatieve en extreemrechtse krachten in Europa willen de klok terugdraaien. We moeten ons daartegen wapenen. Wij pleiten voor de uitbreiding van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie met verworven liberale burgerrechten zoals het homohuwelijk en abortus, én om het toepassingsgebied ervan te verruimen. Ook burgers moeten rechtstreeks het Handvest kunnen inroepen wanneer lidstaten hun liberale rechten schenden. Zo gelden deze rechten overal in de Unie. 

logo pvda 
vlaams belang logo 
logo vooruit

Het recht om jezelf te zijn dragen we internationaal uit en benadrukken we in onze projecten voor ontwikkelingssamenwerking. Wij zijn solidair met LGBTQI+ personen wereldwijd. Wanneer Europese lidstaten de rechten van LGBTQI+ personen in het gedrang brengen, moet de EU optreden. België speelt daarin een voortrekkersrol. 

België blijft een voortrekkersrol spelen inzake LGBTQI+-rechten. Dit vormt een pijler in het buitenlands beleid en de ontwikkelingssamenwerking van België. Ons land dient bij alle internationale contacten holebi- en transgenderrechten nadrukkelijk op de agenda te zetten. We zetten onze schouders onder een Europees Rainbow Fonds dat directe hulp levert aan de LGBTQI+-activisten in nood. De hele Europese Unie moet een voortrekkersrol spelen in de wereld inzake LGBTQI+-rechten. Indien een lidstaat LGBTQI+-rechten schendt moet de EU de juridische instrumenten hebben om hier harder tegen op te treden. 

Op 9 juni 2024 was het zover: dan stonden we in de rij voor de stembureaus. Met de slogan ‘Stem voor ons allemaal’ trok çavaria naar de verkiezingen in juni!  Want een ‘Stem voor ons allemaal’ is een stem voor gelijke LGBTI+ rechten, voor een toekomst waar je kan zijn wie je wil zijn. 

Benieuwd naar de andere thema's? Ontdek ze hier!