Project Zelfmoordpreventie

Holebi’s en transgenders lopen een groter risico om zelfmoordgedachten te ontwikkelen. Dit door de negatieve reacties die ze krijgen op hun genderidentiteit en coming-out. Ook het slachtoffer worden van holebifoob en transfoob geweld verhoogt het risico op zelfmoordgedachten.

We moeten dus blijven inzetten op het sensibiliseren van onze maatschappij om uitsluiting, pesten, geweld en discriminatie tegen te gaan. Dit gaat over het dagelijks werk dat çavaria doet: onderwijsmateriaal ontwikkelen, vormingen geven, vechten tegen genderstereotypen en normerend gedrag.

‘Ça va?’

Çavaria is ook lid van de Vlaamse Werkgroep Suïcidepreventie en werkt samen met het Transgender Infopunt (TIP) en Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) aan het project “ça va, zelfmoordpreventie bij holebi’s en transgenderpersonen”.

Het project 'ça va' speelt in op de specifieke risicofactoren rond zelfmoord bij lgbt’s en heeft als doel om de zelfmoordcijfers bij lgbt’s te verlagen.

Dit door onder meer door de copingmechanismen bij lgbt's zelf te verbeteren (hoe kan je bijvoorbeeld omgaan met het meemaken van holebifoob of transfoob geweld?). En door het belang te benadrukken van steun en reacties uit de nabije omgeving van lgbt's, met expliciete aandacht voor de rol van ouders. We ontwikkelen daarvoor een website met specifieke tips en instrumenten. 

Het project kadert in het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie waarbij de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de zelfmoordcijfers tegen 2020 met twintig procent wil doen dalen ten opzichte die van 2000.

Steun helpt

Wie ergens terecht kan voor steun loopt net minder risico om zelfmoordgedachten te ontwikkelen. Holebi- en transgenderverenigingen zijn voor veel mensen dus heel belangrijk. Ook Lumi staat klaar met een luisterend oor en verwijst door naar opvang.

Nood aan hulp of een gesprek?

Zit je met vragen rond zelfmoord, of heb je nood aan ondersteuning? Je kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of via zelfmoord1813.be. Wie nood heeft aan een goed gesprek kan ook contact opnemen met Lumi  of het Transgender Infopunt. Je kan terecht bij Lumi via www.lumi.be, [email protected] en op 0800 99 533. Het Transgender Infopunt is te bereiken op 0800 96 136 of www.transgenderinfo.be.