Suïcidepreventie en -postventie

Zelfmoordlijn

Waarom is er bij holebi’s en transgender personen een groter risico op suïcidaal gedrag? Vanwaar komt die kwetsbaarheid en hoe kunnen we als LGBT-gemeenschap daarmee omgaan? Door beschermende factoren tegen suïcide toe te passen. Maar wat betekent dat concreet? Veel vragen, weinig antwoorden. Dit lees je in dit gesprek dat ZiZo voerde met Eva Dumon van het VLESP, het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie.

Zelfdoding voorkomen

Je hebt waarschijnlijk geen internationaal onderzoek meer nodig om te weten dat zelfdodingsgedachten en -pogingen vaker voorkomen bij holebi's en transgender personen in vergelijking met hetero's en cisgender personen. In deze praktische en interactieve vorming stonden we stil bij een aantal vragen zoals 'Hoe komt iemand tot zelfdoding? Welke factoren spelen hierin een rol?', 'Kan ik signalen opvangen?', 'Hoe reageer ik het best in bepaalde situaties?',...

Çavaria organiseerde deze vorming rond suïcidepreventie op de Inspiratiedag van 10 maart 2018, gegeven door Charlotte Aertsen (CGG Andante). Op 6 september 2014 organiseerde çavaria, samen met Wel Jong Niet Hetero, een soortgelijke vorming gegeven door Bart Witvrouwen & Sara Van Rossem (CGG PassAnt). Ook in deze vorming kwamen heel concrete situaties aan bod. Er werden handvatten aangereikt voor signaalherkenning, om zelfdoding bespreekbaar te maken en het risico in te schatten. Mogelijkheden voor doorverwijzing naar hulpverlening werden besproken. Er was ook ruimte om eigen ervaringen te bespreken.

Hieronder vind je de documenten van deze vormingen. 

Flowchart suïcidepostventie

Wanneer je als vereniging een lid verliest aan zelfdoding, kan dit voor heel wat onduidelijkheden zorgen. Hierbij kunnen enkele vragen naar boven komen: ‘Hoe is dit gebeurd?’, ‘Hoe pakken wij de situatie het beste aan?’, ‘Wat kunnen wij doen om te helpen?’, ‘Waar kan ik terecht als nabestaande?’… 

Doorheen de informatieve flowchart - die je hieronder vindt, samen met de flowchart van çavaria als concreet voorbeeld - willen wij antwoord bieden op deze vragen. De chart kan verenigingen ondersteunen nadat ze een lid hebben verloren aan suïcide. Wij hopen dat deze flowchart jou en je vereniging een houvast kan bieden doorheen het proces na een suïcide:

Draaiboek en flowchart na een suïcide

Flowchart suïcidepostventie çavaria


Wie nood heeft aan een goed gesprek kan steeds contact opnemen met de Zelfmoordlijn of Lumi. Contact opnemen met Lumi kan via www.lumi.be of 0800 99 533. De Zelfmoordlijn is bereikbaar via www.zelfmoord1813.be, telefoonnummer 1813, of verstuur een e-mailbericht via de website.

Meer info over zelfmoordpreventie en welzijn

twee vrouwen omarmen mekaar

Holebi’s en transgenders lopen een groter risico om zelfmoordgedachten te ontwikkelen. Steun van ouders, omgeving of een hulpverlener kunnen zelfmoordgedachten helpen voorkomen. 

persoon met gesloten ogen en handen op het hoofd

Op Werelddag suïcidepreventie lanceren çavaria, het Transgender Infopunt (TIP) en het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) nieuwe websites die holebi’s en transgender personen hulp bieden bij psychische problemen ...

twee oudere vrouwen kamperen

Çavaria werkt aan een samenleving waar LGBTI-personen zich goed kunnen voelen. Het welzijn verbeteren blijft één, zo niet de grootste uitdaging rond LGBTI-personen in Vlaanderen.