Suïcidepreventie en -postventie

Zelfmoordlijn

Waarom is er bij holebi’s en transgender personen een groter risico op suïcidaal gedrag? Vanwaar komt die kwetsbaarheid en hoe kunnen we als LGBT-gemeenschap daarmee omgaan? Door beschermende factoren tegen suïcide toe te passen. Maar wat betekent dat concreet? Veel vragen, weinig antwoorden. Dit lees je in dit gesprek dat ZIZO voerde met Eva Dumon van het VLESP, het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie.

Zelfdoding voorkomen

Je hebt waarschijnlijk geen internationaal onderzoek meer nodig om te weten dat zelfdodingsgedachten en -pogingen vaker voorkomen bij holebi's en transgender personen in vergelijking met hetero's en cisgender personen.

Çavaria organiseerde op de Inspiratiedag van 10 maart 2018 een vorming rond suïcidepreventie, gegeven door Charlotte Aertsen (CGG Andante). In deze praktische en interactieve vorming stonden we stil bij een aantal vragen zoals 'Hoe komt iemand tot zelfdoding? Welke factoren spelen hierin een rol?', 'Kan ik signalen opvangen?', 'Hoe reageer ik het best in bepaalde situaties?',...

Op 6 september 2014 organiseerde çavaria, samen met Wel Jong, een soortgelijke vorming gegeven door Bart Witvrouwen & Sara Van Rossem (CGG PassAnt). Ook in deze vorming kwamen al heel concrete situaties aan bod. Er werden handvatten aangereikt voor signaalherkenning, om zelfdoding bespreekbaar te maken en het risico in te schatten. Mogelijkheden voor doorverwijzing naar hulpverlening werden besproken. Er was ook ruimte om eigen ervaringen te bespreken.

Hieronder vind je de documenten van deze vormingen.

Vorming suïcidepreventie (2018)
Vorming suïcidepreventie (2014)

Flowchart suïcidepostventie

Wanneer je als vereniging een lid verliest aan zelfdoding, kan dit voor heel wat onduidelijkheden zorgen. Hierbij kunnen enkele vragen naar boven komen: ‘Hoe is dit gebeurd?’, ‘Hoe pakken wij de situatie het beste aan?’, ‘Wat kunnen wij doen om te helpen?’, ‘Waar kan ik terecht als nabestaande?’… 

Doorheen de informatieve flowchart - die je hieronder vindt, samen met de flowchart van çavaria als concreet voorbeeld - willen wij antwoord bieden op deze vragen. De chart kan verenigingen ondersteunen nadat ze een lid hebben verloren aan suïcide. Wij hopen dat deze flowchart jou en je vereniging een houvast kan bieden doorheen het proces na een suïcide.

Draaiboek en flowchart na een suïcide

Nood aan een goed gesprek

logo zelfmoordlijn

De Zelfmoordlijn staat altijd paraat per telefoon (bel 1813), elk dag en op elk uur. Je kan ook met hen chatten, of een e-mailbericht sturen via de website zelfmoord1813.be

Bij Lumi, onze eigen opvang- en infolijn voor alle vragen rond gender en seksuele voorkeur, kan je je zorgen, frustratie, verdriet, ... ook delen. Dat kan anoniem en gratis via chat, mail of telefoon (0800 99 533).

Op lumi.be vind je ook tips en houvast voor moeilijke periodes:

Sticker Lumi

Meer info over zelfmoordpreventie en welzijn

Het project 'ça va, zelfmoordpreventie bij holebi’s en transgenderpersonen' speelde in op de specifieke risicofactoren rond zelfmoord bij LGBT-personen en had als doel om de zelfmoordcijfers bij LGBT-personen te verlagen.

Op 10 september, Werelddag suïcidepreventie, in 2019 lanceerden çavaria, het Transgender Infopunt (TIP) en het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) nieuwe websites die holebi’s en transgender personen hulp bieden ...

Çavaria werkt aan een samenleving waar LGBTI-personen zich goed kunnen voelen. Het welzijn verbeteren blijft één, zo niet de grootste uitdaging rond LGBTI-personen in Vlaanderen.