Nieuwe Lumi.be met focus psychisch welzijn

persoon met gesloten ogen en handen op het hoofd

Op 10 september, Werelddag suïcidepreventie, in 2019 lanceerden çavaria, het Transgender Infopunt (TIP) en het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) nieuwe websites die holebi’s en transgender personen hulp bieden bij psychische problemen. Op lumi.be en gendervonk.be staan tools en videogetuigenissen om holebi’s, transgender personen, hun ouders en hulpverleners op weg te helpen.

Getuigenissen

De websites bieden inzicht in stressfactoren die holebi’s en transgender personen kunnen ervaren en leiden hen naar tools en hulp om hiermee om te gaan. In een vijftiental filmpjes met unieke getuigenissen vertellen holebi’s en transgender personen hoe zij omgaan met zelfaanvaarding, het vinden van een netwerk, waar zij tegenaan lopen en wat hen helpt of heeft geholpen in moeilijke momenten. Er is ook een apart luik voor ouders en een specifieke rubriek voor hulpverleners.

Nood aan informatie

Het project is een gezamenlijk initiatief van çavaria, het Transgender Infopunt (TIP) en het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) en kwam tot stand met steun van de Vlaamse Overheid. Eerder onderzoek van VLESP en TIP vormde de aanleiding. Dit legde bloot dat holebi’s en transgender personen frequent met suïcidale klachten kampen, factoren die daarin meespelen kunnen bv. negatieve reacties tijdens een coming-out zijn of ervaringen met holebifoob en transfoob geweld. Uit de studie bleek een dringende nood aan informatie en hulp over hoe met stress en psychische spanningen om te gaan en waar hulp te zoeken.

Praten en professionele hulp

Prof. Portzky, directeur van VLESP, onderstreept het belang van dit initiatief voor de aanpak van suïcidepreventie in Vlaanderen “Het is essentieel om via websites als deze de drempel tot hulp te proberen verkleinen. Onze evaluatiestudie van de website toont dat mensen na het doorlopen van de website een grotere bereidheid tonen om over psychische problemen te praten en de stap naar professionele hulp te zetten. Die openheid kan beschermend werken tegen suïcidaal gedrag en dit stemt ons dan ook hoopvol.” 

Vlaams Actieplan Suïcidepreventie

Vlaams minister voor Welzijn Jo Vandeurzen ondersteunde het project: “Het is geen toeval dat het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie (2012-2020) verwijst naar holebi's en transgenders als bijzondere aandachtsgroep. Om de suïcidecijfers bij holebi's en transgenders terug te dringen, maakt Vlaanderen onder meer met deze nieuwe website werk van een specifieke doelgroepgerichte aanpak. Online tools hebben hun nut immers al vaker bewezen en zijn niet meer weg te denken als methodiek in de preventie van zelfdoding.”

Nood aan hulp of een gesprek?

Met vragen over zelfmoord kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of via zelfmoord1813.be. Wie nood heeft aan een gesprek kan ook contact opnemen met Lumi of het Transgender Infopunt. Je kan terecht bij Lumi via www.lumi.be[email protected] en op 0800 99 533. Het Transgender Infopunt is te bereiken op 0800 96 136 of www.transgenderinfo.be.

Meer over zelfmoordpreventie en professionele hulp

twee vrouwen omarmen mekaar

Het project 'ça va, zelfmoordpreventie bij holebi’s en transgenderpersonen' speelde in op de specifieke risicofactoren rond zelfmoord bij LGBT-personen en had als doel om de zelfmoordcijfers bij LGBT-personen te verlagen.

Zelfmoordlijn

Hoe maak je zelfdoding als onderwerp bespreekbaar? En wat doe je wanneer iemand binnen je vereniging uit het leven is gestapt?