Project Zelfmoordpreventie

twee vrouwen omarmen mekaar

Holebi’s en transgenders lopen een groter risico om zelfmoordgedachten te ontwikkelen. Een risicofactor voor zelfmoordgedachten zijn negatieve reacties bij een coming out en het slachtoffer worden van holebifoob en transfoob geweld. Steun van ouders, omgeving of een hulpverlener kunnen zelfmoordgedachten helpen voorkomen. 

We moeten dus blijven inzetten op het sensibiliseren van onze maatschappij om uitsluiting, pesten, geweld en discriminatie tegen te gaan. Dit gaat over het dagelijks werk dat çavaria doet: onderwijsmateriaal ontwikkelen, vormingen geven, vechten tegen genderstereotypen en normerend gedrag.
 

‘Ça va?’

Çavaria is lid van de Vlaamse Werkgroep Suïcidepreventie en werkt samen met het Transgender Infopunt (TIP) en Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) aan het project “ça va, zelfmoordpreventie bij holebi’s en transgenderpersonen”.

Het project 'ça va' speelt in op de specifieke risicofactoren rond zelfmoord bij lgbt’s en heeft als doel om de zelfmoordcijfers bij lgbt’s te verlagen.
Het project heeft als doel de copingmechanismen bij LGBT's zelf te verbeteren, waarbij er onder andere aandacht is voor zelfzorg, zelfaanvaarding, omgaan met negatieve reacties, coping tijdens een transitie,... Hierbij wordt er ook gefocust op steun en reacties uit de nabije omgeving van LGBT's, met expliciete aandacht voor de rol van ouders. Ouders zitten vaak met vragen over hoe ze hun kind het best kunnen ondersteunen.

We ontwikkelen in het kader van dit project een website met specifieke tips en instrumenten voor LGBT+ personen en hun ouders. Deze website zal gelanceerd worden op 10 september 2019 op www.lumi.be. 

Het project kadert in het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie waarbij de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de zelfmoordcijfers tegen 2020 met twintig procent wil doen dalen ten opzichte die van 2000.


Steun helpt

Wie ergens terecht kan voor steun loopt net minder risico om zelfmoordgedachten te ontwikkelen. Holebi- en transgenderverenigingen zijn voor veel mensen dus heel belangrijk. Ook Lumi staat klaar met een luisterend oor en verwijst door naar opvang.


Nood aan hulp of een gesprek?

Zit je met vragen rond zelfmoord, of heb je nood aan ondersteuning? Je kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of via zelfmoord1813.be. Wie nood heeft aan een goed gesprek kan ook contact opnemen met Lumi  of het Transgender Infopunt. Je kan terecht bij Lumi via www.lumi.be, [email protected] en op 0800 99 533. Het Transgender Infopunt is te bereiken op 0800 96 136 of www.transgenderinfo.be.

Meer informatie

persoon met gesloten ogen en handen op het hoofd

Op Werelddag suïcidepreventie lanceren çavaria, het Transgender Infopunt (TIP) en het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) nieuwe websites die holebi’s en transgender personen hulp bieden bij psychische problemen ...

Zelfmoordlijn

Hoe maak je zelfdoding als onderwerp bespreekbaar? En wat doe je wanneer iemand binnen je vereniging uit het leven is gestapt?

twee oudere vrouwen kamperen

Çavaria werkt aan een samenleving waar LGBTI-personen zich goed kunnen voelen. Het welzijn verbeteren blijft één, zo niet de grootste uitdaging rond LGBTI-personen in Vlaanderen.