Algemene Vergadering 2020

De Algemene Vergadering vindt plaats op zaterdag 21 maart 2020 in de gebouwen van bel.brussels (op het terrein van Thurn & Taxis, Havenlaan 86c/3002, 1000 Brussel) van 9u30 tot 17u15. De locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Op dezelfde dag vindt ook de Inspiratiedag voor vrijwilligers van aangesloten verenigingen plaats. In verschillende workshops kan je als vrijwilliger in een vereniging ideeën opdoen, netwerken en informatie verkrijgen die de werking van je vereniging versterken, en je eigen rol hierin (grafische vormgeving via Canva, inspireren en werven via verhalen, consent cultuur,…).

Deelname is gratis voor alle vrijwilligers van aangesloten verenigingen. Ook als je niet in de Algemene Vergadering van çavaria zetelt namens een vereniging, werkgroep of regenbooghuis, ben je dus van harte welkom!

PROGRAMMA

 • 09u30-10u00: onthaal en registratie
 • 10u00-12u00: workshops deel 1
  (4 inspirerende workshops, 1 workshop ter voorbereiding van de AV)
 • 12u00-13u00: netwerklunch met broodjes
 • 13u00-15u00: workshops deel 2
  (4 inspirerende workshops; 1 workshop ter voorbereiding van de AV)
 • 15u00-15u15: pauze 
 • 15u15-17u15: plenaire Algemene Vergadering / netwerkmoment voor niet-AV-leden
 • 17u15: afsluitende drink

AGENDA AV

De voorlopige agenda van de plenaire Algemene Vergadering is de volgende:
- Aanvaarding nieuwe leden-deelgenoten.
- Aanvaarding nieuwe verenigingen.
- Goedkeuring jaarverslag 2019 en jaarplan 2020.
- Aanstelling nieuwe bestuurders (mandaat van 2 jaar).
- Goedkeuring financiële afrekening, balans 2019, begroting 2020 en aanduiden commissaris.

 

Vragen, suggesties en amendementen

Uit de evaluatie van de Algemene Vergadering in 2018 kwam de vraag of we de AV interactiever en participatiever konden vormgeven. Eén van de ideeën die naar boven kwamen, was het werken met vragen, suggesties en amendementen. Je kan het formulier daarvoor doormailen naar [email protected]  ten laatste tegen 19/02.