Algemene Vergadering 2020

De Algemene Vergadering wordt uitgesteld omwille van het Coronavirus. Jullie worden op de hoogte gehouden van de nieuwe datum.

Ook de inspiratiedag wordt uitgesteld. In verschillende workshops kan je als vrijwilliger in een vereniging ideeën opdoen, netwerken en informatie verkrijgen die de werking van je vereniging versterken, en je eigen rol hierin (grafische vormgeving via Canva, inspireren en werven via verhalen, consent cultuur…).

Deelname is gratis voor alle vrijwilligers van aangesloten verenigingen. Ook als je niet in de Algemene Vergadering van çavaria zetelt namens een vereniging, werkgroep of regenbooghuis, ben je dus van harte welkom!

PROGRAMMA

 • 09u30-10u00: onthaal en registratie
 • 10u00-12u00: workshops deel 1
  (4 inspirerende workshops, 1 workshop ter voorbereiding van de AV)
 • 12u00-13u00: netwerklunch met broodjes
 • 13u00-15u00: workshops deel 2
  (4 inspirerende workshops; 1 workshop ter voorbereiding van de AV)
 • 15u00-15u15: pauze 
 • 15u15-17u15: plenaire Algemene Vergadering
 • 17u15: afsluitende drink (op locatie)

AGENDA AV

De agenda van de plenaire Algemene Vergadering is de volgende:
- Aanvaarding nieuwe leden-deelgenoten.
- Aanvaarding nieuwe verenigingen.
- Goedkeuring jaarverslag 2019 en jaarplan 2020.
- Aanstelling nieuwe bestuurders (mandaat van 2 jaar).
- Goedkeuring financiële afrekening, balans 2019, begroting 2020 van çavaria en aanduiden commissaris.

Uit de evaluatie van de Algemene Vergadering in 2018 kwam de vraag of we de AV interactiever en participatiever konden vormgeven. Eén van de ideeën die naar boven kwamen, was het werken met vragen, suggesties en amendementen. Je kon het formulier daarvoor doormailen naar [email protected]  tot 19/02. 

Wil je graag een papieren versie van één of meerder documenten? Graag een seintje via [email protected] 

Must read: agendaboekje AV 21 maart 2020