IDAHOT 2021

Idahot banner

Tijdens de week van 17 mei 2021, in het kader van IDAHOT, bieden we vijf gratis trainingen aan! 

Deze online trainingen zijn bedoeld voor professionals en professionals to-be, zoals studenten, die werkzaam zijn in een van de vijf domeinen van Diversity and Childhood: de gezondheidssector, gezinsverenigingen & kinderbeschermingsorganisaties, het onderwijs, publieke ruimtes & gemeenschappelijk domein en de media. 

De trainingen worden gegeven door KLIQ, het vorming- en trainingscentrum van çavaria. Ze worden nu als primeur voor IDAHOT gratis aangeboden, en worden later vast opgenomen in het aanbod van KLIQ.

Trainingen voor professionals

Tijdens de interactieve training leer je meer over SOGIESC, gender en seksuele diversiteit en discriminatie.

Bij de training zal je ook een tweetal hand-outs ontvangen, met een woordenlijst en een overzicht van hulpverleners. 

Overzicht trainingen

De trainingen zullen op de volgende momenten online plaatsvinden, van 13.00 - 17.00: 

Datum Domein
Maandag 17 mei De gezondheidssector (VOLZET)
Dinsdag 18 mei

Gezinsverenigingen en kinderbeschermingsorganisaties

Woensdag 19 mei Het onderwijs 
Donderdag 20 mei Publieke ruimtes en gemeenschappelijk domein 
Vrijdag 21 mei De media 

Concrete informatie over de inhoud van de trainingen vind je hier!

Gezonheidssector

Deze training is bedoeld voor professionals werkzaam in de gezondheidssector! Ook studenten die later in dit werkveld terecht zullen komen zijn welkom.  

LGBTI+-personen ervaren verschillende drempels in de toegang tot eerstelijnshulp. Wanneer men oog heeft voor de specifieke kwetsbaarheden, noden en behoeften van LGBTI+-personen en wanneer men aandacht heeft voor de andere identiteitsaspecten binnen deze groep is het mogelijk om een gelijke toegang tot de hulpverlening te creëren voor elke (toekomstige) cliënt. 

Tijdens deze interactieve training leer je allereerst de basis over SOGIESC, gender en seksuele diversiteit en discriminatie. Daarna gaan we verder in op specifieke informatie over de gezondheidssector:  

Wat zijn de specifieke kwetsbaarheden van LGBTI+-personen? Welke drempels ervaart de doelgroep in de toegang tot en de doorstroom van de hulpverlening? Hoe kunnen wij als hulpverlener op de behoeften en noden van de doelgroep inspelen?  

Doorheen de workshop gaan we samen met jullie aan de slag om een antwoord te formuleren op al deze vragen. Zo helpt de welzijnssector hun steentje bij te dragen naar een meer inclusieve samenleving op vlak van seksuele en genderdiversiteit!  

Naast een training zal je ook een tweetal hand-outs ontvangen, met een woordenlijst en een overzicht van hulpverleners. 

Deze training is volzet en inschrijven is niet meer mogelijk! Kijk zeker ook eens naar ons overig aanbod.

Werk jij bij een gezinsvereniging of kinderbeschermingsorganisatie? Ben je maatschappelijk of sociaal werker? Studeer je voor of ben je pedagoog?

Tijdens deze interactieve training leer je allereerst de basis over SOGIESC, gender en seksuele diversiteit en discriminatie. Daarna gaan we dieper in op het domein Gezin. 

Aan de hand van jouw verwachtingen en jouw bekommernissen omtrent het LGBTI-thema in jouw werkveld wordt er in een veilige omgeving gepraat, gediscussieerd en lesgegeven over (bijna) alles wat met LGBTI te maken heeft binnen jouw werkcontext. 

Je geraakt wegwijs in het doolhof van afkortingen. Met behulp van de genderkoek word je expert in gender- en seksuele diversiteit. Voorbeelden, feiten en statistieken doen je nadenken over de situatie binnen jouw werkveld. Samen met de andere deelnemers ga je op zoek naar jouw scenario om homofobie de wereld uit te helpen. Soms word je in deze training ook wel met de neus op de feiten gedrukt, onder andere via de interactieve privilege walk. Als afsluiter wordt er stilgestaan bij de verschillende stappen die je kan zetten om als team te werken aan een inclusieve leef- en werkomgeving voor jouw doelgroep. 

Naast een training zal je ook een tweetal hand-outs ontvangen, met een woordenlijst en een overzicht van hulpverleners. 

Interesse? Inschrijven doe je hieronder!

Deze training is bedoeld voor professionals werkzaam in het onderwijsveld, maar ook studenten die later in dit werkveld terecht zullen komen zijn welkom. 

Tijdens deze interactieve training leer je allereerst de basis over SOGIESC, gender en seksuele diversiteit en discriminatie. Daarna gaan we dieper in op het domein onderwijs. 

Aan de hand van jouw verwachtingen en jouw bekommernissen omtrent het LGBTI+-thema in het onderwijs wordt er in een veilige omgeving gepraat, gediscussieerd en lesgegeven over (bijna) alles wat met LGBTI te maken heeft binnen een onderwijscontext. 

Je geraakt wegwijs in het doolhof van afkortingen. Met behulp van de genderkoek word je expert in gender- en seksuele diversiteit. Enkele cijfergegevens doen je nadenken over de situatie op jouw school. Samen met de andere deelnemers ga je op zoek naar jouw scenario om homofobie de wereld uit te helpen. Soms word je in deze workshop ook wel met de neus op de feiten gedrukt, onder andere via de interactieve privilege walk. Als afsluiter wordt er stilgestaan bij de verschillende stappen die je als school kan zetten om als schoolteam te werken aan een inclusieve leer- en leefomgeving voor jouw leerlingen/studenten. 

Naast een training zal je ook een tweetal hand-outs ontvangen, met een woordenlijst en een overzicht van hulpverleners. 

Interesse? Inschrijven doe je hieronder!

België heeft doorheen de jaren tal van wettelijke verwezenlijkingen bereikt  wat betreft de gelijke rechten van LGBTI-personen. Toch weerspiegelt een progressieve en tolerante wetgeving zich niet altijd binnen een maatschappelijk klimaat. Ook LGBTI jongeren ervaren nog vaak discriminatie, stigmatisering en geweld op straat en in andere publieke ruimtes.

In deze vorming maken we wegwijs in het doolhof van afkortingen en geven we je een stevige basiskennis mee omtrent gender- en seksuele diversiteit.

We laten je bovendien ook even stilstaan bij de beleefde realiteit van minderheidsgroepen door een interactieve privilege walk. Tot slot onderzoeken we de stappen die jij als professional kan zetten om onze publieke ruimte een veiligere plaats wordt voor LGBTI jongeren. Deze vorming is daarom uiterst relevant voor politiemensen, lokale bestuurders, straathoekwerkers, jeugdwerkers en alle anderen die zich inzetten voor veiligheid op straat.

Interesse? Inschrijven doe je hieronder!

Deze training is bedoeld voor professionals werkzaam in de media-sector, zoals journalisten, regisseurs, influencers of bijvoorbeeld YouTubers, maar ook studenten die later in dit werkveld terecht zullen komen zijn welkom.

Tijdens deze interactieve training leer je allereerst de basis over SOGIESC, gender en seksuele diversiteit en discriminatie. Daarna gaan we dieper in op het domein media.

Aan de hand van jouw verwachtingen en jouw bekommernissen omtrent het LGBTI+-thema in de media wordt er in een veilige omgeving gepraat, gediscussieerd en lesgegeven over (bijna) alles wat met LGBTI+ te maken heeft binnen een media-context.

Je geraakt wegwijs in het doolhof van afkortingen. Met behulp van de genderkoek word je expert in gender- en seksuele diversiteit. Enkele cijfergegevens doen je nadenken over de huidige situatie in de media. Samen met de andere deelnemers ga je op zoek naar jouw scenario om homofobie de wereld uit te helpen. Soms word je in deze workshop ook wel met de neus op de feiten gedrukt, onder andere via de interactieve privilege walk.

Als afsluiter wordt er stilgestaan bij de verschillende stappen die je als professional kan zetten om een meer inclusief medialandschap te creëren.

Naast een training zal je ook een tweetal hand-outs ontvangen, met een woordenlijst en een overzicht van hulpverleners.

Interesse? Inschrijven doe je hieronder!

Ben jij werkzaam in één van de genoemde domeinen? Schrijf je dan nu alvast in om te kunnen deelnemen aan de training!


Diversity And Childhood 

In het najaar van 2019 startte çavaria het project 'Diversity and Childhood- changing attitudes towards gender diversity in children across Europe (DAC)'. Het project focust op genderdiversiteit in de kindertijd en tijdens de adolescentie, van 6 tot 18 jaar en wil kinderen en professionals hier op een positieve manier over na laten denken. 

IDAHOT 2021 

Çavaria voorziet deze vijf trainingen als aanvulling op de IDAHOT-campagne van de huizen. Reeds enkele jaren slaan de regenbooghuizen van Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Oost- & West-Vlaanderen en çavaria de handen in elkaar om de lokale overheden op te roepen in deze periode de regenboogvlag aan hun gemeente- of stadhuis uit te hangen. Zo tonen zij zich solidair in de strijd tegen holebi- en transfobie. Sinds 2019 wordt deze actie gecoördineerd door het regenbooghuis uit uw provincie.

                                                                     

Toon je solidair

Op zoek naar regenboogvlaggen of -accessoires om je solidair te tonen met de regenbooggemeenschap? 

Neem dan een kijkje in onze webshop. Je steunt met je aankoop meteen ook de werking van çavaria!