Diversity and Childhood

In het najaar van 2019 startte çavaria het project ‘Diversity and Childhood - Changing social attitudes towards gender diversity in children across Europe’ (DaC). Het project focuste op genderdiversiteit in de kindertijd en tijdens de adolescentie, van 6 tot 18 jaar en wil kinderen en professionals hier op een positieve manier over na laten denken. 

De Europese Commissie financiert dit project en het project loopt in negen verschillende landen. De deelnemende landen zijn  België, Griekenland, Hongarije, Kroatië, Litouwen, Polen, Portugal, Slovenië, en Spanje. Het project liep tot en met september 2021.

Wat hield het project in?

DaC bracht in kaart hoe kinderen en tieners staan tegenover genderdiversiteit, zowel bij zichzelf als bij andere kinderen. Op die manier wilden de deelnemende partnerlanden negatieve attitudes en overtuigingen veranderen ten opzichte  van  gendervariante  kinderen. Omdat kinderen zich vaak nog niet bewust identificeren met een bepaalde genderidentiteit wordt niet de term transgender maar gendervariant of gendercreatief gebruikt. Kinderen moeten immers zelf kunnen ontdekken waar ze zich goed bij voelen, en niet in een vast ‘hokje’ geplaatst worden. 

Het project heeft daarnaast ook actief samen gewerkt met kinderen en jongeren uit alle negen deelnemende landen om verschillende materialen te ontwikkelen. Er is onder meer een interactieve app voor kinderen en tieners zelf ontwikkeld, een handboek voor professionals, alsook verschillende trainingen voor relevante maatschappelijke actoren. Het doel van deze trainingen was om vaardigheden en competenties te verbeteren wat betreft omgaan met genderdiversiteit in de kindertijd.  

Schoolklimaatenquête 

De Vlaamse schoolklimaatenquête van 2017 toont aan dat maar liefst 41% van de LGBT+-leerlingen zich onveilig voelt vanwege hun seksuele oriëntatie. Bijna een kwart (24,2%) van de LGBT+-leerlingen vermijdt de toiletten en/of de kleedkamers op school, omdat ze zich onveilig voelen. 26,8% van de LGBT+-leerlingen kreeg te maken met fysiek geweld vanwege hun seksuele oriëntatie en 17,3% vanwege hun genderexpressie. 43% van de LGBT+-leerlingen kreeg te maken met seksuele intimidatie. Schoolpersoneel of andere leerlingen reageren daarenboven slechts in de helft (49%) van de gevallen op LGBT+-negatieve uitspraken. 

DaC wilde over een periode van twee jaar trachten deze cijfers te verbeteren. Het project richtte zich daarom niet alleen op kinderen en adolescenten, maar ook op maatschappelijke actoren die een rol spelen in de ontwikkeling van kinderen zoals leerkrachten, gezondheidswerkers, maatschappelijk werkers en gezinnen. DaC wil(de) deze actoren de juiste tools aanreiken om op een correcte manier om te gaan met genderdiversiteit in de kinder- en tienertijd. Meer over de tools voor professionals vind je onder "Trainingen voor Professionals".

De onderzoeksresultaten

Als onderdeel van de onderzoeksfase van het project werden er in de negen verschillende partnerlanden workshops georganiseerd voor kinderen. Deze workshops hadden als doel om kinderen te laten reflecteren over gender en seksuele diversiteit.

Daarnaast zijn er negen nationale rapporten geschreven. Deze rapporten analyseren en geven een inzicht in de juridische en sociale acceptatie van LGBTI+-personen in de deelnemende landen. De focus ligt bij alle rapporten natuurlijk op de situatie van kinderen en jongeren. Elk rapport bespreekt een vijftal hoofdthema's, namelijk: onderwijs, gezin, publieke ruimtes en media. Verder werden er in de rapporten ook goede praktijkvoorbeelden verzameld. Dergelijke voorbeelden kunnen sterk uiteenlopen en verschillen van land tot land, vanwege de verschillende culturele en maatschappelijke visies omtrent gender en seksuele diversiteit. De rapporten zijn terug te vinden en te downloaden op de projectwebsite. 

Output van het project

Op basis van de onderzoeksresultaten, zijn in het kader van dit project verschillende trainingen en een interactief seminarie georganiseerd. Om daarnaast concrete handvatten te bieden aan professionals, zijn er verschillende tools ontwikkeld. 

Trainingen

Tijdens de week van 17 mei 2021 is er elke werkdag een training georganiseerd voor professionals en professionals to-be, die werkzaam zijn in één van de vijf domeinen van het project. Deze trainingen boden een theoretische uitleg over gender en seksuele diversiteit, onder andere aan de hand van de genderkoek. Daarnaast werd er in de trainingen aandacht besteed aan goede praktijken en praktische tips. Tijdens het interactief seminarie op vrijdag 4 juni werd hier opnieuw aandacht aan besteed.

Seminarie

Op vrijdag 4 juni 2021 werd het online interactief en interdisciplinair seminarie georganiseerd voor professionals en professionals to-be. Tijdens deze sessie gingen we in gesprek met elkaar over de goede praktijken én de struikelblokken die er zijn in het werkveld als het gaat om LGBTI-inclusie. 

Massive Open online course

Deze gratis cursus, de Massive Online Open Course (MOOC): ‘on Tools to prevent and combat violence against LGBTI+ children and youth’, werd ontwikkeld om professionals concreet handvatten bieden in het omgaan met gendergerelateerd geweld dat LGBTI+ kinderen en jongeren tegen komen. De cursus begon op 21 juni 2021 en kon vervolgens door de deelnemers op eigen tempo doorlopen worden. Momenteel is de cursus niet meer beschikbaar. 

 

Interactieve app

Een nieuwe online app, gericht op kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar, is nu overal beschikbaar. De Diversity and Childhood app is een interactieve appliciatie die antwoorden geeft op de veelgestelde vragen van kinderen en jongeren rondom het LGBTI-thema.

Je kunt de app gratis downloaden in de Apple Store voor iOs en in de Play Store voor Android.

Handboek voor professionals

Naast de online cursus en de smartphone app, is er ook een handboek voor professionals ontwikkeld. Dit handboek is gebaseerd op het onderzoeksluik van het project. Het handboek zit vol met relevantie informatie, tips en adressen voor doorwijzing. Het handboek is gratis te bestellen zijn via de webshop van çavaria, zolang de voorraad strekt.

Lees jij het handboek liever digitaal? Ook dat kan! Klik dan hier om een digitale versie van het handboek te raadplegen. 

Final conference

Op 2 en 3 september 2021 vond de afsluitende conferentie van het project plaats. Tijdens deze twee dagen zijn er verschillende panelgesprekken gevoerd  rondom thema’s LGBTI, kinderen en jongeren, en gender-gerelateerd geweld. Hierbij werd opnieuw specifiek aandacht besteed aan de rol die professionals hierbij kunnen innemen.

Graag meer informatie? Neem eens een kijkje op de project website, of stuur een mailtje naar [email protected]

Deze webpagina is gemaakt met de financiële steun van het Rights, Equality and Citizenship (REC) programma van de Europese Unie. De inhoud van deze webpagina zijn de verantwoordelijkheid van Diversity and Childhood en kan niet gebruikt worden om de standpunten van de Europese Commissie te reflecteren.

This webpage has been produced with the financial support of the Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of this page are the sole responsibility of Diversity and Childhood and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.