Diversity and Childhood

Logo DaC

In het najaar van 2019 startte çavaria het project ‘Diversity and Childhood - Changing social attitudes towards gender diversity in children across Europe’ (DaC). De Europese Commissie financiert het project dat loopt in negen verschillende landen en dat focust op genderdiversiteit in de kindertijd en tijdens de adolescentie (van 6 tot 18 jaar). Het project loopt tot en met september 2021.

De eerste onderzoeksresultaten

Het Europees project Diversity and Childhood dat inzet om kinderen op een positieve manier te laten nadenken rond gender en diversiteit heeft zijn eerste onderzoeksfase doorlopen. In 9 verschillende partnerlanden werden workshops georganiseerd voor kinderen. Die workshops hadden het doel om kinderen te laten reflecteren over gender en seksuele diversiteit.

Er werden 9 nationale rapporten geschreven die een overzicht bieden over hoe het staat met de juridische en sociale acceptatie van LGBTI+-personen in de deelnemende landen. De focus ligt bij alle rapporten op de situatie bij kinderen en jongeren. In elk rapport worden 5 hoofdonderwerpen besproken: onderwijs, gezin, publieke ruimtes en media. Daarnaast werden er in de rapporten ook goede praktijkvoorbeelden verzameld. De voorbeelden kunnen sterk uiteenlopen van land tot land vanwege de verschillende culturele en maatschappelijke visies omtrent gender en seksuele diversiteit. De deelnemende landen zijn Kroatië, Griekenland, Hongarije, Litouwen, Polen, Slovenië, Spanje, Portugal en België. De rapporten zullen zeer binnenkort te downloaden zijn op de Diversity en Childhood website.

Het project Diversity and Childhood loopt momenteel in 9 EU landen en er werken 10 organisaties aan mee. 

Graag meer informatie? Neem een kijkje op de website:
https://www.diversityandchildhood.eu/

Wat houdt het project in?

DaC zal in kaart brengen hoe kinderen en tieners staan tegenover genderdiversiteit, zowel bij zichzelf als bij andere kinderen. Op die manier willen de deelnemende partnerlanden negatieve attitudes en overtuigingen veranderen ten opzichte van gendervariante kinderen. Omdat kinderen zich vaak nog niet bewust identificeren met een bepaalde genderidentiteit wordt niet de term transgender maar gendervariant of gendercreatief gebruikt. Kinderen moeten immers zelf kunnen ontdekken waar ze zich goed bij voelen, en niet in een vast ‘hokje’ geplaatst worden.  

Schoolklimaatenquête 

De Vlaamse schoolklimaatenquête van 2017 toont aan dat maar liefst 41% van de LGBT+-leerlingen zich onveilig voelt vanwege hun seksuele oriëntatie. Bijna een kwart (24,2%) van de LGBT+-leerlingen vermijdt de toiletten en/of de kleedkamers op school omdat ze zich onveilig voelen. 26,8% van de LGBT+-leerlingen kreeg te maken met fysiek geweld vanwege hun seksuele oriëntatie en 17,3% vanwege hun genderexpressie. 43% van de LGBT+-leerlingen kreeg te maken met seksuele intimidatie. Schoolpersoneel of andere leerlingen reageren daarenboven slechts in de helft (49%) van de gevallen op LGBT+-negatieve uitspraken. 

Veiligere schoolomgeving 

DaC zal over een periode van twee jaar trachten deze cijfers te verbeteren. Het project richt zich daarom niet alleen naar kinderen en adolescenten, maar ook naar maatschappelijke actoren die een rol spelen in de ontwikkeling van kinderen zoals leerkrachten, gezondheidswerkers, maatschappelijk werkers en gezinnen. DaC zal deze actoren de juiste tools aanreiken om op een correcte manier om te gaan met genderdiversiteit in de kinder- en tienertijd. 

Kinderen uit 9 landen 

Het project zal daarnaast ook actief samenwerken met kinderen uit alle 9 deelnemende landen om verschillende materialen te ontwikkelen. Er komt onder meer een interactieve app voor kinderen en tieners zelf, een handboek voor professionals, alsook verschillende trainingen voor relevante maatschappelijke actoren. Het doel van deze trainingen is vaardigheden en competenties te verbeteren wat betreft omgaan met genderdiversiteit in de kindertijd. 

Verklarende woordenlijst

Sommige termen in de enquête kunnen nieuw zijn. Raadpleeg gerust deze verklarende woordenlijst wanneer iets niet helemaal duidelijk is.

 

Bondgenoot

Bondgenoot’ of ally is een term die wordt gebruikt voor een individu die de LGBTI+ gemeenschap een warm hart toedraagt, alsook actief ondersteunt.

 

Gendercreatieve kinderen

Om naar kinderen te verwijzen die gendervariante gevoelens ondervinden, wordt niet de term transgender gebruikt. Dit komt omdat ze zich vaak nog niet bewust identificeren met een bepaalde genderidentiteit. Men wil ze zelf laten ontdekken waar ze zich goed bij voelen, en dus vermijden om ze vanaf een jonge leeftijd in een vast ‘hokje’ te plaatsen (ook: gendervariant of genderkind).

 

Genderexpressie

Waar genderidentiteit gaat over een innerlijk gevoel, gaat genderexpressie over de manier waarop mensen zich uiten naar de buitenwereld toe (kleding, make-up, lichaamshouding, spraak of manier van bewegen).

 

Genderidentiteit

De genderidentiteit is het innerlijke gendergevoel dat mensen ervaren. Dit kan mannelijk of vrouwelijk zijn, maar ook een variatie van beide of net geen van beide.

 

Geïnternaliseerde holebi- en/of transfobie     

Als LGBTI+-persoon groei je op in een samenleving waarin nog veel negatieve gevoelens, impliciete en expliciete vooroordelen en stereotypen bestaan. Je kan die vooroordelen ‘internaliseren’ en dus onvrijwillig, onbewust op jezelf toepassen. Dit kan resulteren in een laag zelfbeeld en soms zelfhaat. Mensen gaan bijvoorbeeld hun oriëntatie ontkennen, of zich uitgesproken holebifoob gedragen om niet ‘ontdekt’ te worden.

 

Holebifobie

Holebifobie gaat over negatieve gevoelens van afkeer en onbegrip tegenover holebi’s die ontstaan uit hardnekkige vooroordelen over seksualiteit en gender. Deze gevoelens kunnen leiden tot verschillende situaties, van gemene opmerkingen en discriminatie tot zelfs fysiek geweld.

 

Transfobie

Zie holebifobie, maar dan toegepast op trans- of gendercreatieve personen/kinderen.

 

LGBTI+ 

Dit is een letterwoord om seksuele, gender- en geslachtsdiversiteit aan te duiden. L= lesbisch, G= gay (homo), B= biseksueel, T= transgender, I= intersekse. De uitleg voor deze woorden kan je terugvinden in deze lijst (link).