Diversity and Childhood

Logo van Diversity and Childhood

In het najaar van 2019 startte çavaria het project ‘Diversity and Childhood - Changing social attitudes towards gender diversity in children across Europe’ (DaC). Het project focust op genderdiversiteit in de kindertijd en tijdens de adolescentie, van 6 tot 18 jaar en wil kinderen en professionals hier op een positieve manier over na laten denken. 

De Europese Commissie financiert dit project en het project loopt in negen verschillende landen. De deelnemende landen zijn  België, Griekenland, Hongarije, Kroatië, Litouwen, Polen, Portugal, Slovenië, en Spanje. Het project loopt nog tot en met september 2021.

Wat houdt het project in?

DaC zal in kaart brengen hoe kinderen en tieners staan tegenover genderdiversiteit, zowel bij zichzelf als bij andere kinderen. Op die manier willen de deelnemende partnerlanden negatieve attitudes en overtuigingen veranderen ten opzichte  van  gendervariante  kinderen. Omdat kinderen zich vaak nog niet bewust identificeren met een bepaalde genderidentiteit wordt niet de term transgender maar gendervariant of gendercreatief gebruikt. Kinderen moeten immers zelf kunnen ontdekken waar ze zich goed bij voelen, en niet in een vast ‘hokje’ geplaatst worden. 

Het project zal daarnaast ook actief samenwerken met kinderen en jongeren uit alle negen deelnemende landen om verschillende materialen te ontwikkelen. Er komt onder meer een interactieve app voor kinderen en tieners zelf, een handboek voor professionals, alsook verschillende trainingen voor relevante maatschappelijke actoren. Het doel van deze trainingen is om vaardigheden en competenties te verbeteren wat betreft omgaan met genderdiversiteit in de kindertijd.  

Schoolklimaatenquête 

De Vlaamse schoolklimaatenquête van 2017 toont aan dat maar liefst 41% van de LGBT+-leerlingen zich onveilig voelt vanwege hun seksuele oriëntatie. Bijna een kwart (24,2%) van de LGBT+-leerlingen vermijdt de toiletten en/of de kleedkamers op school, omdat ze zich onveilig voelen. 26,8% van de LGBT+-leerlingen kreeg te maken met fysiek geweld vanwege hun seksuele oriëntatie en 17,3% vanwege hun genderexpressie. 43% van de LGBT+-leerlingen kreeg te maken met seksuele intimidatie. Schoolpersoneel of andere leerlingen reageren daarenboven slechts in de helft (49%) van de gevallen op LGBT+-negatieve uitspraken. 

DaC wil over een periode van twee jaar trachten deze cijfers te verbeteren. Het project richt zich daarom niet alleen op kinderen en adolescenten, maar ook op maatschappelijke actoren die een rol spelen in de ontwikkeling van kinderen zoals leerkrachten, gezondheidswerkers, maatschappelijk werkers en gezinnen. DaC zal deze actoren de juiste tools aanreiken om op een correcte manier om te gaan met genderdiversiteit in de kinder- en tienertijd. Meer over de tools voor professionals vind je onder "Trainingen voor Professionals".

De eerste onderzoeksresultaten

Inmiddels is de eerste onderzoeksfase van het project afgerond. Er werden in de negen verschillende partnerlanden workshops georganiseerd voor kinderen. Deze workshops hadden als doel om kinderen te laten reflecteren over gender en seksuele diversiteit.

Daarnaast zijn er negen nationale rapporten geschreven. Deze rapporten analyseren en geven een inzicht in de juridische en sociale acceptatie van LGBTI+-personen in de deelnemende landen. De focus ligt bij alle rapporten natuurlijk op de situatie van kinderen en jongeren. Elk rapport bespreekt een vijftal hoofdthema's, namelijk: onderwijs, gezin, publieke ruimtes en media. Verder werden er in de rapporten ook goede praktijkvoorbeelden verzameld. Dergelijke voorbeelden kunnen sterk uiteenlopen en verschillen van land tot land, vanwege de verschillende culturele en maatschappelijke visies omtrent gender en seksuele diversiteit. De rapporten zijn terug te vinden en te downloaden op de projectwebsite. 

Graag meer informatie? Neem een kijkje op de website: https://www.diversityandchildhood.eu/ of stuur een mailtje naar [email protected]

Trainingen voor professionals

Tijdens de week van 17 mei 2021, zal je dit jaar in het kader van IDAHOT, een vijftal gratis trainingen kunnen volgen. Deze online trainingen zijn bedoeld voor professionals en professionals to-be, zoals studenten, die werkzaam zijn in een van de vijf domeinen van Diversity and Childhood.

De trainingen zullen op de volgende momenten plaatsvinden, van 13.00 - 17.00:

Maandag 17 mei: De gezondheidssector (VOLZET)

Deze training is bedoeld voor professionals werkzaam in de gezondheidssector! Ook studenten die later in dit werkveld terecht zullen komen zijn welkom.  

LGBTI+-personen ervaren verschillende drempels in de toegang tot eerstelijnshulp. Wanneer men oog heeft voor de specifieke kwetsbaarheden, noden en behoeften van LGBTI+-personen en wanneer men aandacht heeft voor de andere identiteitsaspecten binnen deze groep is het mogelijk om een gelijke toegang tot de hulpverlening te creëren voor elke (toekomstige) cliënt. 

Tijdens deze interactieve training leer je allereerst de basis over SOGIESC, gender en seksuele diversiteit en discriminatie. Daarna gaan we verder in op specifieke informatie over de gezondheidssector:  

Wat zijn de specifieke kwetsbaarheden van LGBTI+-personen? Welke drempels ervaart de doelgroep in de toegang tot en de doorstroom van de hulpverlening? Hoe kunnen wij als hulpverlener op de behoeften en noden van de doelgroep inspelen?  

Doorheen de workshop gaan we samen met jullie aan de slag om een antwoord te formuleren op al deze vragen. Zo helpt de welzijnssector hun steentje bij te dragen naar een meer inclusieve samenleving op vlak van seksuele en genderdiversiteit!  

Naast een training zal je ook, indien je dat wil, een goodiebag ontvangen, met onder andere een handboek voor professionals, vol relevante informatie en tips. Bovendien zal je ook een tweetal hand-outs ontvangen, met een woordenlijst en een overzicht van hulpverleners. 

Deze training is volzet en inschrijven is niet meer mogelijk! Kijk zeker ook eens naar ons overig aanbod.

Dinsdag 18 mei: Gezinsverenigingen en kinderbeschermingsorganisaties

Tijdens deze interactieve training leer je allereerst de basis over SOGIESC, gender en seksuele diversiteit en discriminatie. Daarna gaan we dieper in op het domein Gezin. 

Aan de hand van jouw verwachtingen en jouw bekommernissen omtrent het LGBTI-thema in jouw werkveld wordt er in een veilige omgeving gepraat, gediscussieerd en lesgegeven over (bijna) alles wat met LGBTI te maken heeft binnen jouw werkcontext. 

Je geraakt wegwijs in het doolhof van afkortingen. Met behulp van de genderkoek word je expert in gender- en seksuele diversiteit. Voorbeelden, feiten en statistieken doen je nadenken over de situatie binnen jouw werkveld. Samen met de andere deelnemers ga je op zoek naar jouw scenario om homofobie de wereld uit te helpen. Soms word je in deze training ook wel met de neus op de feiten gedrukt, onder andere via de interactieve privilege walk. Als afsluiter wordt er stilgestaan bij de verschillende stappen die je kan zetten om als team te werken aan een inclusieve leef- en werkomgeving voor jouw doelgroep. 

Naast een training zal je ook, indien je dat wil, een goodiebag ontvangen, met onder andere een handboek voor professionals, vol relevante informatie en tips. Bovendien zal je ook een tweetal hand-outs ontvangen, met een woordenlijst en een overzicht van hulpverleners. 

Interesse? Inschrijven doe je hieronder!

Woensdag 19 mei: Het onderwijs

Deze training is bedoeld voor professionals werkzaam in het onderwijsveld, maar ook studenten die later in dit werkveld terecht zullen komen zijn welkom. 

Tijdens deze interactieve training leer je allereerst de basis over SOGIESC, gender en seksuele diversiteit en discriminatie. Daarna gaan we dieper in op het domein onderwijs. 

Aan de hand van jouw verwachtingen en jouw bekommernissen omtrent het LGBTI+-thema in het onderwijs wordt er in een veilige omgeving gepraat, gediscussieerd en lesgegeven over (bijna) alles wat met LGBTI te maken heeft binnen een onderwijscontext. 

Je geraakt wegwijs in het doolhof van afkortingen. Met behulp van de genderkoek word je expert in gender- en seksuele diversiteit. Enkele cijfergegevens doen je nadenken over de situatie op jouw school. Samen met de andere deelnemers ga je op zoek naar jouw scenario om homofobie de wereld uit te helpen. Soms word je in deze workshop ook wel met de neus op de feiten gedrukt, onder andere via de interactieve privilege walk. Als afsluiter wordt er stilgestaan bij de verschillende stappen die je als school kan zetten om als schoolteam te werken aan een inclusieve leer- en leefomgeving voor jouw leerlingen/studenten. 

Naast een training zal je ook, indien je dat wil, een goodiebag ontvangen, met onder andere een handboek voor professionals, vol relevante informatie en tips. Bovendien zal je ook een tweetal hand-outs ontvangen, met een woordenlijst en een overzicht van hulpverleners. 

Interesse? Inschrijven doe je hieronder!

Donderdag 20 mei: Publieke ruimtes en gemeenschappelijk domein

België heeft doorheen de jaren tal van wettelijke verwezenlijkingen bereikt  wat betreft de gelijke rechten van LGBTI-personen. Toch weerspiegelt een progressieve en tolerante wetgeving zich niet altijd binnen een maatschappelijk klimaat. Ook LGBTI jongeren ervaren nog vaak discriminatie, stigmatisering en geweld op straat en in andere publieke ruimtes.

In deze vorming maken we wegwijs in het doolhof van afkortingen en geven we je een stevige basiskennis mee omtrent gender- en seksuele diversiteit.

We laten je bovendien ook even stilstaan bij de beleefde realiteit van minderheidsgroepen door een interactieve privilege walk. Tot slot onderzoeken we de stappen die jij als professional kan zetten om onze publieke ruimte een veiligere plaats wordt voor LGBTI jongeren. Deze vorming is daarom uiterst relevant voor politiemensen, lokale bestuurders, straathoekwerkers, jeugdwerkers en alle anderen die zich inzetten voor veiligheid op straat.

Interesse? Inschrijven doe je hieronder!

Vrijdag 21 mei: De media

Deze training is bedoeld voor professionals werkzaam in de media-sector, zoals journalisten, regisseurs, influencers of bijvoorbeeld YouTubers, maar ook studenten die later in dit werkveld terecht zullen komen zijn welkom.

Tijdens deze interactieve training leer je allereerst de basis over SOGIESC, gender en seksuele diversiteit en discriminatie. Daarna gaan we dieper in op het domein media.

Aan de hand van jouw verwachtingen en jouw bekommernissen omtrent het LGBTI+-thema in de media wordt er in een veilige omgeving gepraat, gediscussieerd en lesgegeven over (bijna) alles wat met LGBTI+ te maken heeft binnen een media-context.

Je geraakt wegwijs in het doolhof van afkortingen. Met behulp van de genderkoek word je expert in gender- en seksuele diversiteit. Enkele cijfergegevens doen je nadenken over de huidige situatie in de media. Samen met de andere deelnemers ga je op zoek naar jouw scenario om homofobie de wereld uit te helpen. Soms word je in deze workshop ook wel met de neus op de feiten gedrukt, onder andere via de interactieve privilege walk.

Als afsluiter wordt er stilgestaan bij de verschillende stappen die je als professional kan zetten om een meer inclusief medialandschap te creëren.

Naast een training zal je ook, indien je dat wil, een goodiebag ontvangen, met onder andere een handboek voor professionals, vol relevante informatie en tips. Bovendien zal je ook een tweetal hand-outs ontvangen, met een woordenlijst en een overzicht van hulpverleners.

Interesse? Inschrijven doe je hieronder!

Ben jij werkzaam in één van de genoemde domeinen? Schrijf je dan via onderstaande knop in! 

Let op: schrijf je ten laatste 10 mei in, als je graag een goodiebag zou ontvangen! 

Seminarie voor professionals

Kun jij niet bij een training aanwezig zijn, of wil je in contact komen met professionals uit andere werkvelden die ook bezit zijn met LGBTI-inclusie?

Dan is ons seminarie zeker iets voor jou! Op vrijdag 4 juni organiseren wij in het kader van Diversity and Childhood een interactieve netwerkbijeenkomst, een seminarie, rondom dit thema. Tijdens het seminarie krijg je een uitleg over de situatie in België, als het gaat over LGBTI-inclusie, alsook voorbeelden van goede praktijken. Daarnaast gaan we interactief aan de slag. Er zal ruimte zijn voor het uitwiselingen van ervaringen en tips en tricks met professionals uit andere werkvelden. Het gaat dus om een interdisciplinair evenement, vol leerzame momenten.

Daarnaast kun je ook een gratis goodiebag ontvangen, met daarin onder andere een handboek voor professionals, vol relevante informatie en tips.

Deze webpagina is gemaakt met de financiële steun van het Rights, Equality and Citizenship (REC) programma van de Europese Unie. De inhoud van deze webpagina zijn de verantwoordelijkheid van Diversity and Childhood en kan niet gebruikt worden om de standpunten van de Europese Commissie te reflecteren.

This webpage has been produced with the financial support of the Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of this page are the sole responsibility of Diversity and Childhood and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.