De Raad van Bestuur is samengesteld uit twee categorieën van bestuurders:

  1. bestuurders vanuit de regenbooghuizen of regionale afdeling Brussel
  2. bestuurders met thematische expertise

Kandidaat-bestuurders in categorie 1 worden voorgedragen door de regenbooghuizen. 

Kandidaat-bestuurders in categorie 2 kunnen zelf een kandidatuur indienen.

De bestuurders worden verkozen op de algemene vergadering van çavaria voor een mandaat van 2 jaar. 

 

 

 

Groep lachende mensen in kleurrijke t-shirts

De Raad van Bestuur (RvB) van çavaria vzw staat in voor de algemene strategie en bepaalt de koers van de vereniging. De RvB beslist dus over de strategie van de vereniging binnen het kader van het beleidsplan 2021-2025 uitgezet door de Algemene Vergadering.

Bestuurders vanuit de regionale afdelingen, maximaal 2 per afdeling met verschillende genderidentiteit

Naam Gender Regio Expertise
Ellen Sleeuwaert A Regenbooghuis Limburg Gender en diversiteit op de werkvloer, personeelsbeleid, arbeidsorganisatie, beleidswerk
Sammy Vanoirbeek M Regenbooghuis Limburg Financiën, wettelijke verplichtingen vzw en personeel, lokale werking/onthaalwerking, evenementen en (risico)management
Kenny Van Gysel M Het Roze Huis-çavaria Antwerpen Expertise binnen lokale verenigingen
Inge Wallaert V Het Roze Huis-çavaria Antwerpen Ouderen, diversiteit, procesbegeleiding, bestuurservaring, Vlaamse en Europese projecten
Tine Jacobs V REBUS Gender algemeen, IT/social media/data, vergaderen en mindfulness
Andries Vienne M REBUS Beleid, management, diversiteit
Django Delvano M Casa Rosa Verenigingen, jongeren, nieuwkomers, queer
Karel De Baerdemaeker A Casa Rosa Non-binariteit, levensbeschouwing en onderwijs, management
Steven Gillis M Holebihuis Vlaams-Brabant Lokaal beleid, welzijn, cultuur, opmaken rapporten, vrijwilligers aansturen, procesmanagement

Patricia Van Audenrode

V Holebihuis Vlaams-Brabant Transgenderthema
Bo Standaert A Regionale afdeling Brussel Non-binariteit, biseksualiteit, non-monogamie, besturen van een vereniging
Rachel Moore V Regionale afdeling Brussel Intersectionaliteit, ECM, internationaal, management
Bestuurders met thematische expertise, maximaal 12, waarvan maximaal 6 personen met dezelfde genderidentiteit

Maggy Doumen

V

Beleid rond vrouwen en ouderen, mobiliseren, democratische werking, lid L-Day en Regenboogambassadeurs

Inge Hendrickx

V

Financiën, management en planning, DB Holebihuis

Leonie Nelissen

V

Strategische planning, vrijwilligersbeleid, algemeen beleid, organisatievernieuwing, weerbaarheid/welzijn en agogiek

Bart Eeckhout

M

Hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, bestuurservaring binnen en buiten universiteit

Bruno Vyncke

M

Management, financiële en logistieke planning

Xavier Deruytter

M

Handicap, intersectionaliteit, politiek/middenveld

Jo Fobelets

M

diversiteit, armoede, internationale solidariteit

Ward Van Os

M

Organisatie: fondsenwerving/marketing, management, vrijwilligers- en personeelsbeleid, procesbegeleiding, financiën, projectmanagement

Rik Beckers M Welbevinden, werken in en met groepen, procesbegeleiding, levensbeschouwing, Ventana-insteek