Welzijn en verbinding in je vereniging

thepathofselflove
Over de werkgroep

In de afgelopen 40 jaar verhoogde de acceptatie en werden de rechten versterkt van holebi’s, transgender en intersekse personen. Toch lijkt het mentaal welbevinden niet te stijgen. Onderzoek toont aan dat personen die LGBTI+ zijn[1] een sterk verhoogd risico hebben op een lager mentaal welbevinden en een hoger risico op suïcide. Het welzijn versterken blijft één, zo niet de grootste uitdaging vandaag rond LGBTI+-personen in Vlaanderen. In haar missie stelt çavaria daarom: çavaria zet zich in voor het welzijn, gelijke rechten en gelijke kansen van holebi’s, transgender en intersekse personen. Een positieve verbinding met elkaar én met zichzelf is één van de belangrijkste voorwaarden om het welzijn van mensen te verbeteren.

Met de werkgroep ça va willen we graag hieraan bijdragen door het welzijn en de verbinding met zichzelf en elkaar te versterken. Verenigingen kunnen een vorming of begeleiding aanvragen bij de trainers om hiermee in hun groep aan de slag te gaan. 

De werkgroep is ontstaan vanuit een introspectie traject met sleutelfiguren uit de beweging. Onderwerp van het traject was de invloed van individuele ervaringen op het organisatieniveau. Het werd een traject naar oprechte verbinding, met onszelf en van daaruit ook met anderen. Een aantal sleutelfiguren werden opgeleid om met de opgedane inzichten aan de slag te gaan met de beweging. De trainers zijn vrijwilligers die zich willen inzetten voor welzijn en verbinding. Zij geven vanuit hun ervaringen en interesses een aanbod waar verenigingen en huizen voor kunnen intekenen. Zij komen 3-maandelijks bijeen voor intervisie en het behandelen van vragen.

[1] Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex en ‘+’ om open te zijn voor iedereen die zich niet identificeert binnen een heteronorm of gendernorm.

Bio van de trainers

Over Chloé

Ik ben Chloé Lenaerts. Mijn reis door LGBT+ land begon als medewerker binnen Het Roze Huis en bracht me langs heel wat ervaringen van lesBIsche evenementen tot werken met vrijwilligers. Verschillende jaren kon ...

Foto Tuur Van Hove

Over Tuur

Ik ben Tuur Van Hove, actief als vrijwilliger binnen de LGBT+ beweging sinds 2009 en lichaamsgerichte psychotherapeut sinds 2012. Ik ondersteun individuen en groepen in hun persoonlijke groei en terugkeer naar ...

Inge Wallaert

Over Inge

Ik ben Inge, ik heb al meer dan 30 jaar ervaring in de beweging. Ik stond aan de wieg van Het Roze Huis van Antwerpen, waar ik nog steeds in het bestuur zit en ook in het bestuur bij çavaria. Als voormalig ...

Rik Beckers

Over Rik

Mijn naam is Rik Beckers. Zowat 30 jaar geleden werd ik lid van Gerust Geweten, een groep rond Homo en Geloof. Met de jaren raakte ik betrokken en was ik actief in een aantal andere LGBT+-groepen. Nu ben ik co ...

Over Sven

Mijn naam is Sven Spreutels. Tussen 2012 en 2016 actief in onze gemeenschap als medewerker bij çavaria waar ik verschillende functies heb gehad. Daarna aan de slag gegaan als vormingswerker en leerlingbegeleider ...

It’s a walk in the park 
De werkgroep ça va helpt je graag om het welzijn en de verbinding met jezelf en elkaar te versterken. Je kan een wandelgesprek aanvragen via [email protected]. Ben je het beu om steeds naar je scherm te staren? Heb je nood aan een goed gesprek?

Met wandelgesprekken activeren we ons lichaam. Je ziet jouw zorgen door een andere bril. Verbondenheid met de natuur en omgeving kan energie geven die je nu misschien mist.  Je kan individueel een wandelgesprek aanvragen of je kan samen met een vriend(in) deelnemen, je krijgt dan advies mee over hoe je een echt, verdiepend gesprek kan aangaan. 

Je kan de trainers ook contacteren vanuit je vereniging of werkgroep voor vormingen, begeleiding, bemiddeling en trajecten. Of om problemen te analyseren.

We werken rond volgende thema’s: 

Infighting

Onze community is er een die steeds diverser wordt. We willen mensen dan ook een veilige plek bieden waar ze terecht kunnen en waar iedereen zich welkom voelt. Maar hoe kunnen we er nog beter zijn voor alle mensen die op zoek zijn naar een thuis? Zijn we wel altijd zo verwelkomend voor iedereen? Hoe kunnen we bijvoorbeeld homofobie, lesbofobie, bifobie, transfobie, racisme, seksisme, etc. binnen onze community tegengaan?Wat houdt infighting nu precies in en hoe ontstaat het? En wat kunnen we doen om infighting uit onze beweging te bannen en van onze community een safe(r) space te maken.

Zelfzorg en grenzen stellen 

Zelfzorg, het is een hip thema. Maar wat houdt het echt in? Hoe kan je effectief ontstressen in een wereld waarin het ‘druk hebben’ de norm is en onze status bepaalt. Grenzen stellen, onthaasten, hoe doe je dat nu precies? Dat ontdek je in deze interactieve workshop!

Fris en tof vergaderen

Saaie vergaderingen, we kennen ze allemaal. Wat is er precies nodig om de vergadering boeiend te houden? Hoe kan je op meer vernieuwende of creatieve manieren een vergadering leiden? Welke methodieken bestaan er om te brainstormen of om moeilijke knopen door te hakken? 

Groepsdynamica

Hoe werken we eigenlijk als groep, vereniging, bestuur,...? Hoe kan je alle sterktes uit een groep verzamelen? Via een interactieve workshop leer je hoe een groep functioneert. Je krijgt algemene kaders mee en we bespreken specifieke voorbeelden vanuit jouw groep.

Je kan deze workshop ook boeken in combinatie met teambuilding.

Teambuilding 

Wil je een leuke en speelse teambuildingsactiviteit met de nodige inhoudelijke injectie(s)? Via actieve methodieken leer je elkaar weer op een andere manier kennen.

Je kan deze workshop ook boeken in combinatie met groepsdynamica.

Verbindende communicatie 

Via het eenvoudige model van “Verbindende Communicatie” kun je eerlijk uiten wat er op dat moment in jou leeft. Daarmee verhoog je de kans dat de ander jouw boodschap ontvangt en open staat voor wat er bij jou leeft. Door empathisch te luisteren naar de ander weet jij wat er bij de ander leeft. Hierdoor ontstaat een bijzondere vorm van verbinding in communicatie die het conflict overstijgt en waardoor je als groep beter op elkaar afgestemd geraakt.

Organisatie-ontwikkeling

Bij de start van een vereniging komt heel wat kijken. Hoe organiseren we de interne communicatie? Wat zijn de verwachtingen van elkaar? Wat is onze doelstelling? Waar zien we de vereniging over 5 jaar? Hoe organiseren we een duurzame vereniging? Wij begeleiden opstartende verenigingen in hun proces naar een succesvolle vereniging. 

Waardering 

We verlangen er allemaal naar: gezien worden, waardering en begrip krijgen. Het is een van onze basisbehoeftes. Het krijgen van oprechte waardering kan teamleden echt motiveren en gelukkig maken. Het stimuleert hen om hun best te doen en nieuwe uitdagingen aan te gaan. We willen immers allemaal voelen dat we van belang zijn. Medewerkers die geen waardering ontvangen raken gedemotiveerd en gefrustreerd. Dat is jammer, want er zijn voldoende manieren om waardering te tonen. Iedereen vindt het leuk om een compliment te ontvangen. Dat is dan ook een waardevolle manier van waardering.