STAGIAIR MVO (V/X/M)

Fotocollage van een hand met daarboven een wereldbol en drie hartjes errond.

STAGIAIR MVO (V/X/M) –  1ste helft 2023 

Hou je van lijstjes maken en structuur brengen? Doe je graag administratieve ondersteuning? Voor de verder uitbouw van ons MVO-beleid zoeken we een stagiair.  

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) houdt in dat een organisatie aandacht heeft voor mensenrechten, consumentenbelangen en sociaal, ethische en milieukwesties in zijn interne en externe activiteiten.  

Onze organisatie 

Çavaria vzw zet zich in voor het welzijn, gelijke rechten en gelijke kansen van holebi’s, transgender en intersekse personen. We bouwen verder aan een solidaire en inclusieve samenleving met een brede kijk op seksuele oriëntatie, genderexpressie, genderidentiteit en sekse-kenmerken. Çavaria vzw is een beweging, een belangenorganisatie en een expertisecentrum.   

Voor de versterking van ons team zijn we op zoek naar stagiair MVO-beleid. 

Je taken 

 • çavaria zet in op een duurzaam en maatschappelijk aankoopbeleid. Je bent verantwoordelijk voor het opmaken van een niet-limitatieve lijst met leveranciers die passen in het MVO-beleid. 

  • Je maakt een analyse van huidige leveranciers 

  • Je doet een nodenbevraging bij het team en doet onderzoek naar alternatieven. 

  • Je maakt een werkbaar document op om deze lijst met leveranciers te delen binnen het team. 

  • Je koppelt jouw bevindingen terug aan het team 

 • Je maakt deel uit van team mensen en middelen en ondersteunt hen waar nodig.  

Je profiel 

Kennis 

 • Je hebt kennis over de maatschappelijke context en ontwikkelingen m.b.t. seksuele diversiteit en genderidentiteit 

 • Je hebt kennis over maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en sustainable development goals.  

Vaardigheden 

 • Je kan vlot informatie verwerken en hier de essentie uithalen 

 • Je kan actief luisteren en hebt zin om snel de nodige gesprekstechnieken te verwerven. 

 • Je kan inspelen op de steeds veranderende omstandigheden in onze organisatie 

Attitudes 

 • Je bent communicatief, open, duidelijk en betrouwbaar 

 • Je bent empathisch en sociaal voelend.  

 • Je bent planmatig sterk en kan zelfstandig werken. 

Ons aanbod  

 • We bieden je een stage aan van minimum 3 maanden in de eerste helft van 2023 (feb-jun).  

 • Je werkt in een inspirerende stageomgeving met een heel open collegiale cultuur 

 • Je krijgt de nodige ondersteuning en coaching, periodiek en op vraag. 

 • Je maakt deel uit van çavaria’s interne werking en wordt op de hoogte gehouden van organisatorische ontwikkelingen. 

Volgende stappen
   

Zin om mee te bouwen aan een LGBTI inclusieve wereld? Stuur dan je motivatiebrief en CV per e-mail naar [email protected]  t.a.v Marlies Desloovere.  

Contact en verdere informatie via [email protected]

Drempel om te solliciteren?

Çavaria wil een afspiegeling zijn van onze maatschappij. Wij geloven dat diversiteit kwaliteit stimuleert, en dat willen wij ook waarmaken als team! Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht diploma, genderidentiteit, genderexpressie, seksuele oriëntatie, seksekenmerken, afkomst, leeftijd of beperking. Ben je onzeker of ervaar je een drempel om te kunnen solliciteren? Laat het ons zeker weten. 

We hebben extra aandacht voor stagiairs die financiële drempels ondervinden om bij çavaria stage te lopen. Ervaar je financiële drempels? Aarzel dan niet om ons te contacteren zodat we samen op zoek kunnen gaan naar een oplossing om de financiële drempels te verlagen.

Hoe werkt de selectie?

De eerste selectie gebeurt op basis van motivatiebrief en CV. 

Download hier de vacature!