School's Out

Logo van School's Out

Aan het eind van 2020 startte çavaria met een nieuw Europees project. Dit project, ‘School’s Out’ (SOT), draait om de problemen die LGBTI- en gender non-conformerende studenten tegenkomen op school. Het doel van het project is om docenten te trainen en scholen te begeleiden in het implementeren van LGBTI- en genderinclusief beleid. Het project loopt in vier landen en wordt gefinancierd door de Europese Commissie. De duur van het project is twee jaar en eindigt in oktober 2022.

Wat willen we bereiken?

School’s Out vraagt aandacht voor het welzijn van LGBTI- en gender non-conformerende leerlingen op school aan de hand van een drietal doelstellingen. In de eerste plaats wil het project de kennis van leerkrachten vergroten over hoe ze LGBTI-thema’s in hun lessen kunnen opnemen en hoe adequaat gereageerd kan worden op LGBTI-gerelateerd pesten op school. Ten tweede is de bedoeling van het project om een systematische aanpak, gebaseerd op wetenschappelijke kennis, aan te nemen in het begeleiden van scholen naar een LGBTI-inclusieve omgeving. Dit zal gebeuren door het ontwikkelen van een inclusieve schoolcyclus, waarbij gebruik gemaakt wordt van de schoolinclusiescan. Als laatste streeft het project naar het creëren van een veilige en inclusieve school, waar LGBTI-leerlingen de ruimte krijgen om sneller intimidatie en pesten te rapporteren.

Dankzij deze doelstellingen zal er op lange termijn sprake zijn van een beter mentaal welzijn onder leerlingen, omdat er meer kennis is over en meer beleid is dat inzet op een veilig en inclusief schoolklimaat voor iedereen.

Wie doet er mee?

Alhoewel çavaria het project coördineert, werken we niet alleen. Voor dit project wordt samengewerkt met de volgende organisaties: Bilitis uit Bulgarije, Centro Risorse uit Italië, ILGA Portugal uit Portugal en Università degli Studi di Brescia uit Italië.

Wat doen we concreet?

Het project zal bestaan uit een onderzoeksluik en een implementatiegedeelte. Het onderzoeksluik wordt in april 2021 afgerond. De verzamelde kennis zal resulteren in een viertal nationale rapporteringen. Deze rapporten zullen de basis vormen voor het ontwikkelen van de tools en trainingen. Als laatste zullen de ontwikkelde tools en trainingen getest en geïmplementeerd worden op verschillende scholen in de vier landen.

Eindresultaten

Wat blijft er over als het project voorbij is? Concreet zal het project een viertal rapporten opleveren over de nationale context van elk land, inclusief wetgeving en goede praktijken. Daarnaast zal er een zogenaamd ‘Inclusive School Cycle’-programma ontwikkeld worden plus een tweetal e-learnings. Verder zal er ook een toolkit ontwikkeld worden en een postercampagne.

Heb je nog vragen over het project en/of de rol van çavaria? Contacteer dan [email protected]

 

Deel op Sociale Media

Deze webpagina is gemaakt met de financiële steun van het Rights, Equality and Citizenship (REC) programma van de Europese Unie. De inhoud van deze webpagina zijn de verantwoordelijkheid van School's Out en kan niet gebruikt worden om de standpunten van de Europese Commissie te reflecteren.

This webpage has been produced with the financial support of the Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of this page are the sole responsibility of School’s Out and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.