School's Out

Logo van School's Out

Aan het eind van 2020 startte çavaria met een nieuw Europees project. Dit project, ‘School’s Out’ (SOT), draait om de problemen die LGBTI- en gender non-conformerende studenten tegenkomen op school. Het doel van het project was om docenten te trainen en scholen te begeleiden in het implementeren van LGBTI- en genderinclusief beleid. Daarnaast streefde dit project ook naar het ontwikkelen van een toolkit voor scholen om die ondersteuning te bieden. Het project liep in vier landen en werd gefinancierd door de Europese Commissie. Het project heeft twee jaar geduurd, en is officieel geëindigd in oktober 2022.  

Wat wilden we bereiken?

School’s Out vraagt aandacht voor het welzijn van LGBTI- en gender non-conformerende leerlingen op school aan de hand van een drietal doelstellingen. In de eerste plaats wilde het consortium met het project de kennis van leerkrachten vergroten over hoe ze LGBTI-thema’s in hun lessen kunnen opnemen en hoe adequaat gereageerd kan worden op LGBTI-gerelateerd pesten op school. Ten tweede was de bedoeling om binnen het project een systematische aanpak, gebaseerd op wetenschappelijke kennis, te ontwikkelen in het begeleiden van scholen naar een LGBTI-inclusieve omgeving. Dit is gebeurd door het ontwikkelen van een inclusieve schoolcyclus, waarbij gebruik gemaakt werd van de schoolinclusiescan. Als laatste was het doel van het project om bij te dragen aan een veilig en inclusief schoolklimaat op (middelbare) scholen, zowel in Vlaanderen als op internationaal niveau, waar LGBTI-leerlingen de ruimte krijgen om sneller intimidatie en pesten te rapporteren.

Dankzij het behalen van deze doelstellingen zal er op lange termijn sprake zijn van een beter mentaal welzijn onder leerlingen, omdat er meer kennis is over, en meer beleid is dat inzet op een veilig en inclusief schoolklimaat voor iedereen.

Wie deed er mee?

Alhoewel çavaria het project heeft gecoördineerd, werkten we niet alleen. Voor dit project werd samengewerkt met de volgende organisaties: Bilitis uit Bulgarije, Centro Risorse uit Italië, ILGA Portugal uit Portugal en Università degli Studi di Brescia uit Italië.

Wat deden we concreet?

Het project bestond uit een onderzoeksluik en een implementatiegedeelte. Het onderzoeksluik werd in april 2021 afgerond. De verzamelde kennis heeft geresulteerd in een viertal nationale rapporten. Deze rapporten vormen de basis voor de tools en trainingen die binnen dit project ontwikkeld zijn. Als laatste werden de ontwikkelde tools en trainingen getest en geïmplementeerd op verschillende scholen in de vier landen.

Nationale conferentie

Op vrijdag 23 september werd ter afsluiting van het project een conferentie georganiseerd. 

Op deze conferentie werd onder andere de toolkit die in het kader van dit project ontwikkeld werd gepresenteerd.

Eindresultaten

Wat blijft er over nu het project voorbij is? Tijdens de onderzoeksfase zijn er een viertal rapporten geschreven over de nationale context van elk land, inclusief wetgeving en goede praktijken. Je kunt de rapporten hier bekijken en gratis downloaden.

Daarnaast is er een toolkit ontwikkeld, de 'Inclusive School Cycle Program’ (ISCP). De ISCP bestaat uit zeven stappen, die samen een traject vormen dat is bedoeld om (middelbare) scholen te helpen bij het creëren van veilige(re) en inclusieve schoolomgevingen, gecoacht door een LGBTI-organisatie. De toolkit is dan ook geschreven voor LGBTI-organisaties, die het programma kunnen implementeren in scholen. De toolkit bestaat uit een instructiegids en sjablonen voor elke stap van het programma. Je kunt de toolkit hier bekijken en gratis downloaden.

Om de toolkit te dissemineren, is er ook een poster campagne ontwikkeld voor scholen. Je kunt de posters hier bekijken en gratis downloaden. 

Heb je nog vragen over het project en/of de rol van çavaria? Contacteer dan [email protected]

 

Deel op Sociale Media

Deze webpagina is gemaakt met de financiële steun van het Rights, Equality and Citizenship (REC) programma van de Europese Unie. De inhoud van deze webpagina zijn de verantwoordelijkheid van School's Out en kan niet gebruikt worden om de standpunten van de Europese Commissie te reflecteren.

This webpage has been produced with the financial support of the Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of this page are the sole responsibility of School’s Out and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.