Safe Havens

Regenbooghanden

Binnen het Safe Havens project ontwikkelde çavaria opleidingen voor professionals uit de asielsector. De bedoeling was dat er in elk asielcentrum een referentiepersoon zou zijn met kennis rond de specifieke noden van LGBT-asielzoekers. Een tweede luik focuste op het organiseren van activiteiten voor LGBT-asielzoekers zelf om hen in staat te stellen een netwerk uit te bouwen en hun weg te vinden in onze maatschappij.

Financiering voor het project werd begin 2018 stopgezet. De website is niet meer toegankelijk.

Onze vormingspartner KLIQ biedt workshops aan voor iedere professional die meer wil weten over LGBT-personen met een migratieachtergrond.

Asielzoeker