Wat bedoelen we met dekoloniseren?

Onze koloniale geschiedenis heeft diepgaande sporen nagelaten in Democratische Republiek Congo, Burundi en Rwanda. Ook al zijn de meeste voormalige kolonies op papier intussen onafhankelijk, de structuren van het kolonialisme leven voort. Dat zien we niet enkel in de politieke of economische afhankelijkheid, maar ook in de sociale normen en de geesten van mensen. 

Dekoloniseren betekent dat we actief aan de slag gaan met die erfenis en de historische onrechtvaardigheden willen rechtzetten. Dat gaat ook over seksuele en genderdiversiteit. Veel van de wetten en evoluties die seksuele en genderdiversiteit criminaliseren en marginaliseren, stammen rechtstreeks voort uit de koloniale overheersing. 

Samenwerking met Oasis en Amahoro

Oasis, Amahoro en çavaria gaan samen op zoek naar een dekoloniale blik op seksuele en genderdiversiteit, zowel in D.R. Congo en Rwanda als in België. We zetten de inheemse waarden rond seksualiteit en gender centraal, en ontmantelen onze eigen vooroordelen. Daarmee gaan we aan de slag en creëren we een gezamenlijk vormingstraject, die elke partner in hun eigen context kan geven. Zo helpen Oasis en Amahoro om Congolese en Rwandese organisaties kennis te laten maken met seksuele en genderdiversiteit op een eigen manier. Çavaria ondersteunt internationale organisaties in het bewust omgaan met de internationaal verschillende benaderingen van deze thematiek.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door financiering van 11.11.11, de koepel voor internationale solidariteit.

Meer weten over de internationale werking van çavaria?

Çavaria heeft concrete samenwerkingen met én voor buitenlandse LGBTI activisten en verenigingen.