Ondersteuning op maat

'support'in scrabbleletters

Ben je benieuwd naar wat jouw bewegingsmedewerker zoal kan bieden qua ondersteuning?
Dan vind je hier ongetwijfeld een antwoord op je vragen!

Je kan je bewegingsmedewerker onder meer contacteren om:

 • te overlopen welke info voor jou(w vereniging of initiatief) interessant is
 • na te gaan wat de wederzijdse verwachtingen en wensen zijn
 • mee te zoeken naar extra vrijwilligers
 • een denkdag of traject te begeleiden
 • toelichting te geven over verzekeringen
 • samen je vrijwilligersbeleid onder de loep te nemen
 • in onderling overleg mogelijke samenwerkingen te bespreken
 • tips te geven over fondsenwerving en subsidies
 • te bekijken hoe we elkaars initiatieven kunnen versterken
 • vragen te beantwoorden in verband met onthaal- en instapmomenten
 • stap voor stap te leren hoe je activiteiten invoert via de UiT-databank
 • de bekendheid van je vereniging te vergroten, zowel online als lokaal
 • het beleid en de standpunten van çavaria toe te lichten
 • met z'n allen te brainstormen over de huidige werking van je vereniging of initiatief
 • het belang van een positieve framing toe te lichten
 • je wegwijs te maken in administratie, papierwerk en procedures
 • mee na te denken over welke activiteiten je kan organiseren tijdens
  de Take Care campagne rond het fysiek en psychologisch welzijn van holebi's en transpersonen (tot 250 euro steun!)
 • te bemiddelen in het geval van een conflict
 • samen een lokaal netwerk op te bouwen
 • je vereniging laagdrempeliger te maken voor nieuwelingen
 • ervoor te zorgen dat je interne én externe communicatie vlot loopt
 • ...

Dit alles doen we met als doel jou(w vereniging of initiatief) te versterken.
De focus ligt bijgevolg niet op het onmiddellijke resultaat, maar op het proces en de langere termijn. Een concreet voorbeeld ter verduidelijking: in plaats van je activiteiten in jouw plaats online te zetten op de UiT-databank, overlopen we stap voor stap hoe je dit zelf kan doen. Zo ben je niet 'afhankelijk' van de bewegingsmedewerker, en kan je de verworven kennis en vaardigheden doorgeven aan je medevrijwilligers.

Heb je een ondersteuningsvraag die je hierboven toch niet meteen terugvindt?
Geen nood, neem snel even contact op met je bewegingsmedewerker! Wij staan steeds voor je klaar.

Je kan ons ook bereiken via mail: [email protected]