Out

  • Als je je LGBTI+ identiteit openlijk uit in je dagelijkse leven dan ben je ‘out’, of ‘uit de kast’ (Zie: Coming-out). Deze tweedeling tussen ‘in’ en ‘uit’ de kast is vaak te simplistisch om de dagelijkse ervaringen van LGBTI+ personen te vatten. Als alternatief wordt er ook gesproken over ‘navigeren tussen openheid en geslotenheid’. Bijvoorbeeld wanneer sommige van je sociale kringen geen kennis hebben over je LGBTI+ identiteit, terwijl andere kringen wel impliciet of expliciet weten dat je LGBTI+ bent. Het is zeker geen vereiste om uit de kast te komen. Je kan ook gedeeltelijk out zijn. Bijvoorbeeld: Tegenover je vrienden ben je uit de kast gekomen, maar tegenover je familie niet.