Op het kruispunt: voor LGBTI+ personen met een handicap

Persoon met een cochleair implantaat houdt de regenboogvlag vast

LGBTI+ mensen met een handicap botsen vaak op extra drempels in onze maatschappij. Om die weg te werken binnen onze organisatie werkten we mee aan het project Op het kruispunt: voor LGBTI+ personen met een handicap. Binnen dat project werkten we samen met 8 andere partners aan tools en expertise om onze organisaties inclusiever te maken voor LGBTI+ mensen met fysieke, mentale, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen.

Dit project werd gerealiseerd met de steun van het Fonds De Warmste Week, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Het project duurde één jaar en eindigde in december 2022. 

Deel op Sociale Media

Wat wouden we bereiken? 

Met dit project zorgden we ervoor dat organisaties die op het kruispunt handicap en/of LGBTI+ werken, inclusiever zijn voor LGBTI+ mensen met een handicap. 

Op korte termijn deden we dit door:  

  • elkaar vertrouwd maken en betrekken bij elkaars werking; 

  • tools te ontwikkelen om onze werking inclusiever en toegankelijker te maken voor LGBTI+ mensen en/of mensen met een handicap; 

  • kennis en tools te verspreiden naar onze achterban en naar andere betrokkenen. 

 

Voor wie deden we dit?

Als eerste voor de organisaties die voor dit project samenwerken en hun leden of achterban.  

Maar ook voor andere organisaties die werken op het kruispunt LGBTI+ en/of handicap en andere betrokkenen. 

 

Met wie deden we dit?

 
Voor dit project werkten we samen met de volgende organisaties: 

Heb je nog vragen over het project en/of de rol van çavaria? Contacteer dan [email protected]