Op het kruispunt: voor LGBTI+ personen met een handicap

LGBTI+ mensen met een handicap botsen vaak op extra drempels in onze maatschappij. Om die weg te werken binnen onze organisatie werken we mee aan het project Op het kruispunt: voor LGBTI+ personen met een handicap. Binnen dat project werken we samen met 8 andere partners aan tools en expertise om onze organisaties inclusiever te maken voor LGBTI+ mensen met fysieke, mentale, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen.

Het project wordt gerealiseerd met de steun van het Fonds De Warmste Week, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Het project duurt één jaar en eindigt in december 2022. 

Deel op Sociale Media

Wat willen we bereiken? 

Met dit project zorgen we ervoor dat organisaties die op het kruispunt handicap en/of LGBTI+ werken, inclusiever zijn voor LGBTI+ mensen met een handicap. 

Op korte termijn willen we dit bekomen door:  

  • elkaar vertrouwd maken en betrekken bij elkaars werking; 

  • tools te ontwikkelen om onze werking inclusiever en toegankelijker te maken voor LGBTI+ mensen en/of mensen met een handicap; 

  • kennis en tools te verspreiden naar onze achterban en naar andere betrokkenen. 

 

Voor wie doen we dit?

Als eerste voor de organisaties die voor dit project samenwerken en hun leden of achterban.  

Maar ook voor andere organisaties die werken op het kruispunt LGBTI+ en/of handicap en andere betrokkenen. 

 

Met wie doen we dit?

 
Voor dit project werken we samen met de volgende organisaties: 

Heb je nog vragen over het project en/of de rol van çavaria? Contacteer dan [email protected]