Officieel samenwerkingsakkoord met Unia

regenboogkleurige lijnen die samenkomen in 1 rode pijl die van links naar rechts gaat

We sloten als çavaria voor het eerst een officieel samenwerkingsakkoord af met het interfederale gelijkekansencentrum Unia.

Het akkoord werd afgesloten in oktober 2020. Het zal helpen om de bestaande samenwerking nog beter te organiseren en uit te bouwen. In 2019 tekende Unia ook al een samenwerkingsakkoord met de regenbooghuizen (Maisons Arc-en-Ciel) in Wallonië.  

In het akkoord staat dat çavaria en Unia onderling zoveel mogelijk nuttige informatie zullen uitwisselen die kan bijdragen tot de strijd tegen discriminatie, haatboodschappen en haatmisdrijven. Het wordt ook mogelijk om gemeenschappelijke standpunten in te nemen. We kunnen voortaan samenwerken rond gemeenschappelijke informatiecampagnes en sensibiliseringsacties. Verder is er ook de mogelijkheid om samen onderzoek uit te voeren of uit te besteden. De expertise van onze beide organisaties zal bovendien goed kunnen worden gebruikt in opleidingen.

logo unia

Advies en informatie

We kunnen als çavaria advies of informatie vragen aan Unia. Dat gaat over de toepassing van wetten, decreten en ordonnanties waarvoor Unia bevoegd is. Omgekeerd kan Unia aan ons advies of informatie vragen over het welzijn en de rechten van holebi's. 
  
Unia krijgt ieder jaar een groot aantal meldingen van holebifobie en gaybashing. Het instituut verwerkt al deze informatie, stelt dossiers op en geeft advies wanneer er verder kan worden opgetreden. Unia kan bemiddelen bij zo'n feiten en kan ook juridische procedures voeren. Op die manier kan ze bijstand bieden aan de slachtoffers van holebifobie en gaybashing.  

Lumi, onze opvang- en infolijn, is een veilige plaats om te spreken over discriminatie. De anonieme lijn biedt een luisterend oor, relevante info, doorverwijzingen en de mogelijkheid om een discriminatiemelding te maken. Lumi zal de werking en dienstverlening van Unia nog meer bekend maken bij haar doelpubliek. Het krijgt hiervoor ook financiële steun vanuit Unia.

Zelf discriminatie meegemaakt?

Contacteer Lumi voor een luisterend oor.

Je kan een discriminatiemelding maken via Lumi of rechtstreeks bij de gepaste instantie. Op Lumi.be vind je steeds terug waar je als LGBTI+-persoon precies terecht kan als je gediscrimineerd werd.