Lou in het ziekenhuis

Na het succes van 'Lou op weg naar school', 'Lou viert carnaval' en 'Lou in het herfstbos' neemt Lou ons nu mee naar het ziekenhuis. Ook in dit nieuwe Lou-boek wordt diversiteit als een vanzelfsprekendheid behandeld.

Schoolboeken zijn vaak te stereotiep. Ofwel is er geen aandacht voor diversiteit ofwel gaat het specifiek en alleen maar over diversiteit. Met Lou tonen we dat het anders kan. In de wereld van Lou is diversiteit een evidentie.

Binnenkort lanceren we het educatief materiaal dat bij 'Lou in het ziekenhuis' hoort. Alles zal gratis te downloaden zijn op de onderwijswebsite schooluitdekast.be. Het materiaal is erop gericht om kleuters in contact te brengen met de menselijke verscheidenheid in al zijn vormen, zonder dat de focus enkel op diversiteit ligt. Het gaat niet over wie ‘anders’ is. Wie is immers die ‘andere’? Dat verschilt voor iedereen, afhankelijk van het referentiekader dat je opbouwt op basis van opvoeding, ervaringen, eigenheid, …

Heb je nog vragen over Lou of de educatieve pakketten? Neem dan contact op met het onderwijsteam van çavaria. Heb je zelf leuke educatieve ideeën om met Lou aan de slag te gaan? Laat het ons zeker weten!