Let's Go By Talking (LGBT)

Let's Go By Talking

Het project Let's Go By Talking gaat over herstelrecht. De bedoeling is om herstelrecht te promoten en te verbeteren zodat slachtoffers van een misdrijf meer en beter geholpen worden. Het vertrekt vanuit een Europese richtlijn (2012/29/EU) en focust op slachtoffers van een LGBT-haatmisdrijf. Het project loopt tot en met december 2022.

Wat is herstelrecht

Herstelrecht is elk proces waarbij slachtoffers en daders samenzitten en de gevolgen van de misdaad bespreken. Dat gebeurt altijd onder begeleiding van een opgeleide, neutrale derde partij. Het doel hiervan is om hun ervaring van wat is gebeurd te delen met elkaar. Zo kunnen ze bespreken wie er schade opliep en een besluit vormen over wat de dader kan doen om schade van zijn misdaad te herstellen. Dat kan gaan over een financiële schadevergoeding, verontschuldigingen en andere acties. 

Positieve gevolgen:

 • Dialoog tussen de verschillende partijen.
 • Actieve deelname aan het rechtssysteem.
 • Alle partijen zijn betrokken in het proces.
 • Het respect voor menselijke waardigheid staat centraal.
 • Ontmoeting verlaagt post-traumatische stress symptomen.
 • Aangenamere ervaring met het rechtssysteem.

 Wat willen we bereiken

 • Meer begrip voor de ervaringen en noden van: slachtoffers van een anti-LGBT haatmisdrijf en professionals die werken rond herstelrecht van anti-LGBT haatmisdrijf.
 • Meer kennis over succesvolle programma's/verhalen omtrent herstelrecht, specifiek bij een haatmisdrijf tegen LGBT-personen.
 • Verhoogde en verbeterde samenwerking en communicatie tussen overheidsinstanties, vzw's en professionals die werken rond herstelrecht en anti-LGBT haatmisdrijven.
 • Het gebruik van herstelrecht, onder professionals, verhogen/stimuleren bij een anti-LGBT haatmisdrijf.
 • Verbeterde wetgeving en richtlijnen omtrent anti-LGBT haatmisdrijven. Dat zorgt voor meer vertrouwen van slachtoffers in het juridisch systeem.
 • Slachtoffers en daders helpen her-integreren in de samenleving.

Wat doen we concreet

 • Europese en nationale wetten met betrekking tot herstelrecht in kaart brengen.
 • De noden en ervaringen van de slachtoffers en professionals analyseren.
 • Bestaande programma’s en strategieën in verband met herstelrecht bestuderen.
 • De uitwisseling van de beste programma’s voor herstelrecht bevorderen.
 • De noden voor professionele trainingen rond herstelrecht identificeren.
 • Trainingen geven voor betrokken professionelen.
 • Richtlijnen voor trainingen ontwikkelen.
 • Bewustzijn over de effectiviteit van herstelrecht verhogen.

Heb je nog vragen over het project en/of de rol van çavaria? Contacteer dan [email protected].

This project was funded by the European Union’s Justice Programme (2014-2020).

Europese vlag