Leaving no one behind

In november 2021 startte çavaria samen met lokale organisatie Si Jeunesse Savait een project rond empowerment en ondersteuning van LGBTI+ ondernemers en hun omgeving in Kinshasa, met steun van het Brussels Gewest.

Het doel van dit project was om de sociaaleconomische situatie van LGBTI+ mensen in Kinshasa te verbeteren, en het isolement en de economische uitsluiting van LGBTI+ ondernemers tegengaan, door onder meer; 

  • LGBTI+ (aspirant) ondernemers te trainen in essentiële vaardigheden en hun veerkracht te vergroten.
  • LGBTI+ ondernemers in bestaande netwerken op te nemen, zodat zij ondersteuning in allerlei vormen kunnen krijgen (financieel, moreel, advies, enz.)
  • De toegang tot basisdiensten (onderwijs, gezondheidszorg) voor LGBTI+ ondernemers en de rest van de gemeenschap te ondersteunen. 

Contacteer team internationaal voor meer informatie over de internationale werking van çavaria.