Interfederaal actieplan LGBT-fobie

Regenbooghanden

In 2018 kondigde toenmalig staatssecretaris van Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) een nieuw interfederaal actieplan tegen holebifoob en transfoob geweld aan. Het bundelt maar liefst 115 concrete maatregelen. Çavaria is tevreden dat er eindelijk een nieuw plan is. Het vorige liep af in 2014.

Begin 2013 stelde toenmalig minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet (CDH) het eerste interfederaal actieplan tegen homofoob en transfoob geweld voor. Dat plan was een gevolg van de moord op Ihsane Jarfi in 2012. Dat was de eerste geregistreerde en vervolgde homofobe moord in ons land die jaarlijks wordt herdacht.

Onderzoek seponeringen

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil registratie en opvolging van holebi- en transfobe misdrijven verbeteren en onderzoeken waarom vele dossiers over holebi- en transfobie geseponeerd worden. "Een goede zaak", zegt Borghs. "We voeren al jaren campagnes om mensen naar de politie te doen stappen als ze het slachtoffer worden van discriminatie of geweld. Als die zaken dan geseponeerd worden, werkt dat enorm demotiverend."

Daarnaast wordt discriminatie op basis van ‘geslachtsverandering, genderidentiteit en genderexpressie’ opgenomen in het Strafwetboek. Dan kunnen die factoren als verzwarende omstandigheid beschouwd worden, wat bijgevolg tot een zwaardere straf kan leiden.

Internationale inzet

Çavaria is ook tevreden dat minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) zich wil inzetten om de mensenrechten van LGBT+personen op het internationale niveau onder de aandacht te brengen. "We zijn zelf aan het bekijken welke rol we kunnen spelen om onze zusterorganisaties in andere landen te ondersteunen", legt Borghs uit. "De intentie van minister Reynerds sluit daar mooi op aan."

Aandacht voor intersekse

De federale staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) zal twee informatiebrochures verspreiden en een zorgkaart opstellen met hulpverleners die ervaring hebben met de intersekse thematiek. Vlaams minister voor Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA) belooft een centraal informatieplatform m.b.t. de intersekse conditie op te richten. "Het is de eerste keer en broodnodig dat we zo veel aandacht zien voor intersekse", geeft Borghs toe.

Gelijke Kansen Vlaanderen zal het welbevinden van transgender jongeren van 14 tot 24 jaar onderzoeken en later dit jaar komt er een federale sensibiliseringscampagne om de aanvaarding van trans* personen te bevorderen. "Uit elk onderzoek blijkt dat transgender jongeren een extra kwetsbare groep zijn", legt Borghs uit. "We hopen aan de hand van het nieuwe onderzoek nog beter te kunnen inspelen op hun noden."

Overkoepelende visie nodig

“We zijn opgezet met het engagement dat de regeringen uitgesproken hebben. Dit plan is meer dan een actieplan tegen geweld en discriminatie tegen LGBT+personen, het bevat ook acties om maatschappelijke verandering teweeg te brengen”, stelt Borghs. “We maken ons wel zorgen over de coördinatie tussen de verschillende regeringsniveaus.” Maar de staatssecretaris zegt dat dat niet nodig is: “De verschillende administraties gelijke kansen komen op initiatief van de Cel Gelijke Kansen binnenkort samen om hun expertise uit te wisselen. Dit is echt een unicum want dit is sinds zeer lang niet meer gebeurd.

“In het vorige plan ontbrak het aan een overkoepelende visie en ook in deze versie blijven we op onze honger zitten. Wat gebeurt er met deze engagementen als er nieuwe regeringen aantreden?”, vraagt Borghs zich af.

Voldoende middelen nodig

De vraag blijft of de kabinetten, en de middenveldorganisaties de doelstellingen en acties moeten verwezenlijken met hun huidig budget of dat er extra middelen voor worden vrijgemaakt. “We zien dat çavaria bij een aantal acties op federaal niveau vermeld wordt, terwijl we op vandaag geen structurele werkingsmiddelen van dat niveau krijgen. We zijn uiteraard meer dan bereid tot samenwerking maar om de extra acties goed te doen hebben we extra ondersteuning nodig”, aldus Borghs.