Hongarije treedt opnieuw LGBTI+ rechten met de voeten

pride Budapest

Hongarije heeft nogmaals een anti-LGBTI-wet goedgekeurd.

Na de LGBTI+ vrije zones en het verbod op adoptie voor mensen van hetzelfde geslacht, mag er in Hongarije geen 'promotie' meer gemaakt worden voor LGBTI+ als minderjarigen het kunnen opvangen. Dat betekent geen reclame meer met LGBTI+ koppels, geen films meer over het thema...

"De EU kan de goedkeuring van deze wet in Hongarije, lidstaat van de EU, niet zomaar laten passeren. Naast het feit dat hiermee enkele Europese wetten overtreden worden, tast dit de grondbeginselen van de EU aan die gelijkheid onder haar inwoners voorop stelt. Wij vragen dan ook dat de EU én ons land zich krachtig uitspreken tegen de wet en er alles aan doen opdat Hongarije deze wet en andere discriminerende wetten opheft," zegt onze woordvoerder Eef Heylighen. 

Meer info over de wet vind je hier.

Wat doet çavaria? 

Çavaria volgt dit van dichtbij op en staat in communicatie met zowel Hongaarse als Europese LGBTI+ en mensenrechtenorganisaties over wat er moet gebeuren. De Europese commissie moet alles in het werk stellen om de wet te doen intrekken. België moet daarvoor pleiten bij de Europese Commissie en ook bilateraal via alle mogelijke kanalen de wet verwerpen en eisen dat die wordt ingetrokken en de aanval op LGBTI+ personen in Hongarije stopt.

Hiervoor neemt çavaria volgende acties: 

 • Minister Wilmès en De Croo bevragen  

 • Contact met kabinetten en administraties 

 • Opvolging resolutie Vlaams Parlement 

Hoe kan jij steunen?

 

Wat ging vooraf aan de wet van 15 juni? 

Hátter Society, lokale Hongaarse LGBTI+-vereniging, schetst op hun website in een duidelijke tijdslijn hoe Fidesz sinds 2010 stelselmatig de rechten van LGBTI+- personen inperkt.

Je kan het Engelstalige artikel hier lezen.

Welke ontwikkelingen zijn er? 

Op dinsdag 22 juni 2021 verenigden dertien EU-lidstaten zich op initiatief van België om de rechten van LGBTI+ te verdedigen in Europa. 

Çavaria drong aan bij het kabinet van Wilmès om actie te ondernemen en een statement op te stellen dat niet louter symbolisch was, maar concrete acties moest eisen van de Europese Commissie. We zijn dan ook blij om te zien dat België hier het voortouw in nam en een duidelijke boodschap opstelde.

​​Alle mogelijke middelen moeten worden ingezet om de Europese wetgeving, die discriminatie tegenover LGBTI+-personen verbiedt, te doen respecteren.

We verwachten nu dat de Europese Commissie effectief de nodige stappen onderneemt om dit waar te maken en roepen de andere lidstaten op zich ook aan te sluiten. Samen moeten we de rechten van iedereen beschermen.

De gezamenlijke verklaring kan je hier lezen.

Ondertussen sloten zich nog vijf andere lidstaten aan bij dit statement. Achttien lidstaten uitten zo hun bezorgdheid over de anti-LGBTI+-wet in Hongarije.

 

Op woensdag 23 juni 2021 spreekt de Europese Commissie zich uit met een sterke boodschap.

De Europese Commissie maakt duidelijk dat ze al haar macht zal gebruiken om ervoor te zorgen dat de rechten van álle EU burgers worden gegarandeerd. 

​"Dit gaat in tegen alle fundamentele waarden van de Europese Unie: gelijkheid, menselijke waardigheid en fundamentele mensenrechten. We zullen op deze principes geen compromissen sluiten."

​Het is belangrijk dat de Europese Commissie nu daad bij woord voegt en actief werkt aan de opheffing van anti-LGBTI+-wet in Hongarije.

Meer over de uitspraak van de Europese Commissie vind je hier. 

 

Op donderdag 24 juni 2021 richten Didier Reynders (EU Commissaris van Justitie) en Thierry Breton (Commissaris van Interne Markt) een brief aan de minister van Justitie Hongarije. 

Daarin maken ze duidelijk dat de nieuwe wet: 

 • een directe inbreuk is op het verbod van discriminatie o.b.v. sekse en seksuele oriëntatie (Art. 21 EU Charter)
 • mensen ontzegt van
  • de vrijheid van expressie
  • vrije meningsuiting
  • het volle genot van hun recht op privé- en gezinsleven
 • de vrijheid om informatiemaatschappijdiensten te leveren 'lijkt te schenden'
  • "het feit dat een programma of economische advertentie geslachtsverandering, homoseksualiteit of zelfidentificatie die afwijkt van het bij de geboorte toegekende geslacht, kan op zich niet gezien worden als een echte, voldoende serieuze bedreiging die de fundamentele belangen van de maatschappij treft"
 • een beperking kan zijn op het vrij verkeer van diensten, en bij fysieke publicaties ook het vrij verkeer van goederen, binnen de EU, één van de fundamentele principes van de interne markt

Daarom vraagt de EU Commissie in hun brief verduidelijking, extra uitleg en informatie over de aangehaalde punten en acht ze een 'loyale dialoog' tussen de EU Commissie en de Hongaarse autoriteiten noodzakelijk vooraleer de wet definitief wordt aangenomen. Als de wet van kracht wordt, zal de EU Commissie niet aarzelen actie te ondernemen in lijn met haar bevoegdheden onder het Verdrag.

Ze vragen een antwoord op deze brief voor 30 juni. 

De volledige brief kan je hier lezen.

 

Donderdag 8 juli 2021 neemt het Europees Parlement een resolutie aan voor Hongarije. 

Met die resolutie vraagt het Europees Parlement: 

 • de Europese Commissie
  • een versnelde inbreukprocedure op te starten, en alle nodige instrumenten bij het Europees Hof van Justitie te gebruiken indien nodig (tijdelijke maatregelen, sancties)
  • het rechtstaatmechanisme te hanteren: de EU-fondsen voorzien in het coronaherstelplan van Hongarije niet uit te betalen omdat het niet zeker is dat de uitvoering ervan de rechten van LGBTI+-personen niet zal schenden
  • de financiering van anti-LGBTI+-campagnes in Europa te onderzoeken
 • Lidstaten om 
  • de zaak voor het Europees Hof van Justitie te brengen als de Commissie niet optreedt
  • een zaak voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te brengen

Alle Vlaamse Europarlementsleden stemden voor, het Vlaams Belang stemde tegen (Gerolf Annemans, Filip De Man, Tom Vandendriessche). 

Binnen de Belgische partijen worden al resoluties ingediend die vragen dat België naar het Hof van Justitie en Europees Hof voor de Rechten van de Mens stapt. 

Meer uitleg over de resolutie vind je hier.


Donderdag 15 juli 2021 maakte de Europese Commissie bekend dat ze een inbreukprocedure starten tegen Hongarije en Polen. 

De Europese Commissie kondigde op 15 juli aan dat ze een inbreukprocedure starten tegen zowel Hongarije als Polen. In de procedure tegen Hongarije worden twee zaken aangehaald die een inbreuk zouden betreffen:

 • Het boek 'Wonderland voor iedereen', dat in september 2020 gepubliceerd werd, vertelde sprookjes met heel wat, diverse personages, waaronder een koppel van hetzelfde geslacht. De regering verplichtte de uitgever om een melding toe te voegen dat de "gedragingen in het boek ingaan tegen traditionele genderrollen". Volgens de Europese Commissie schendt dit Europese wetgeving rond non-discriminatie en oneerlijke commerciële praktijken.
   
 • In juni voerde Hongarije wetgeving in - die ondertussen werd aangenomen- die "de voorstelling en promotie van genderidentiteit die verschilt van het geslacht bij de geboorte, het aanpassen van geslacht en homoseksualiteit" verbiedt in aanwezigheid van minderjarigen. Publieke diensten kunnen dit in geen enkel geval nog doen; hierbij is zelfs geen minimumleeftijd bepaalt. Volgens de Europese Commissie is deze wetgeving o.a. in overtreding met EU-regels rond vrij verkeer van diensten en goederen.


Hongarije heeft nu twee maanden de tijd om te antwoorden op de vragen uit de twee inbreukprocedures. Als Hongarije dat niet doet, kan de Europese Commissie naar het Europees Hof van Justitie gaan.

Dat is goed nieuws! Wij vroegen niet alleen woorden, maar ook daden. De Commissie komt hier haar belofte na. Het Europees Parlement had trouwens al aangekondigd dat het de Europese Commissie voor het Europees Hof van Justitie zou dagen als ze niet zou optreden.

Ondertussen blijft de Hongaarse premier, Viktor Orbán, de LGBTI+-community onder druk zetten. Hij wil via een misleidend referendum aantonen dat de bevolking de nieuwe wet steunt en hij legde ook met een nieuw decreet de verkoop van LGBTI+-boeken aan banden (bijvoorbeeld niet binnen een straal van 200 meter rond scholen en kerken).

Vrijdag 15 juli 2022 verwijst de Europese Commissie Hongarije officieel door naar het Hof van Justitie van de Europese Unie.

De Commissie doet dit nadat ze vorig jaar de inbreukprocedure startte. Daarbij had Hongarije de kans om extra uitleg te geven en tegemoet te komen aan de bezorgdheden van de Commissie dat het land ingaat tegen EU-recht. Hongarije deed dit niet, waardoor de Commissie nu de volgende stap zet en effectief een uitspraak vraagt van het Hof van Justitie.

Meer over deze nieuwe stap lees je hier.

Wat betekent de wet in de praktijk?

Een voorbeeld van een concreet gevolg van de wet is dat een Hongaarse uitgever veroordeeld werd voor een kinderboek over twee ouders van hetzelfde geslacht.

Meer daarover kan je hier lezen.

Budapest Pride
Çavaria trok onlangs naar de pride in Budapest, Hongarije.
“Om onze partners en de lokale LGBTI+-community een hart onder de riem te steken”
Budapest Pride
Budapest Pride
foto's © bob reijnders

Maakt dit nieuws je bang of overstuur? Heb je nood aan een luisterend oor? Onze info- en hulplijn Lumi is er voor je. Je kan bij ons terecht met je vragen en bezorgdheden via lumi.be/word-geholpen.