Hoe behandel ik nieuwsberichten over geweld naar LGBTI+ personen in mijn klas?

groepje leerlingen

Hoe behandel ik nieuwsberichten over geweld naar LGBTI-personen in mijn klas?  

Soms gebeuren er dingen in de samenleving die gevolgen hebben in je klas. Berichten over LGBTI (lesbisch, gay, biseksueel, transgender, intersekse)-foob geweld kunnen een behoorlijke impact hebben op jongeren.  

Die nieuwsberichten kunnen heftige reacties uitlokken in je klas. Het is dan een goed idee om tijdens je les ruimte te maken om hierover te praten. 

Maar hoe kan je het gesprek aangaan zonder dat emoties de overhand nemen en zorg je ervoor dat alle leerlingen zich veilig voelen? 

KLIQ helpt je op weg! 

TIP 1: Frame op een correcte manier

Framing is de manier waarop je het thema in de klas belicht en introduceert. Als je start met een positieve framing, dan geef je meteen indirect de boodschap mee dat LGBTI-rechten iets positiefs zijn. Bijvoorbeeld: Je start met een filmpje waarin een trans persoon spreekt over een succesvol coming-out verhaal. Via YouTube kan je heel wat leuke voorbeelden vinden.

Als je start met een negatieve framing, dan kan je de indirecte boodschap meegeven dat het om een problematisch thema gaat. Het kan ook bijdragen aan polarisatie en dat is iets wat je wilt vermijden in de klas. Je hoeft de problemen dus niet uit te weg te gaan, maar probeer de juiste balans te vinden. Als je de keuze hebt, start zo positief mogelijk. Wanneer er iets leeft in de media, zoals LGBTI-foob geweld, is een positieve framing om mee te starten vaak niet mogelijk. Dat is niet zo erg, maar hou er rekening mee dat je het thema niet altijd vanuit een probleemstelling in de klas aanbrengt. 
 

TIP 2: Heftige gevoelens zijn menselijk, maar maak afspraken  

Nieuwsberichten over racisme, mishandeling, uitsluiting en dergelijke kunnen emotionele reacties oproepen in je klas. Dat is helemaal niet erg. Ook controverse hoeft niet problematisch te zijn. Maak echter een aantal afspraken op voorhand over hoe die emoties geuit kunnen worden. Als je op voorhand een paar grondregels afspreekt, kan je daarnaar verwijzen tijdens het gesprek. De PICKASOLL methodiek van Sensoa kan je hierbij helpen.

 
Gaat iemand (per ongeluk) over de schreef? Wijs de leerling dan op de regels en geef die de kans hun opnieuw uit te drukken, maar dan volgens de afgesproken regels. Straf niet onmiddellijk. Emoties kunnen soms zorgen voor “foute” uitspraken. Dat brengt ons bij de volgende tip. 


 
TIP 3: Toon empathie voor elkaar

Empathie, de vaardigheid om zich in te leven in een ander, is belangrijk om elkaar beter te begrijpen. Als je merkt dat een leerling het moeilijk heeft met het onderwerp, durf daar dan begrip voor op te brengen. Een uitspraak zoals “Ik snap dat het voor jouw geen gemakkelijk onderwerp is om over te praten” of “Ik kan mij voorstellen dat het vanuit jouw religie best een gevoelig onderwerp is om hier over te spreken” kan de druk van de (emotionele) ketel halen. Probeer te verbinden in plaats van te verdelen.  
 

TIP 4: Focus je op de oplossing en niet enkel op de problemen
 

Uiteindelijk moeten deze waardevolle klasgesprekken het doel hebben om elkaar te verbinden.  
Ga daarom samen op zoek naar antwoorden over hoe we zo goed mogelijk kunnen samenleven met elkaar. We hoeven het immers niet altijd met elkaar eens te zijn, maar we moeten wel op een gelijkwaardige manier samenleven. Een consensus hierover bereiken hoeft dus niet, zolang er maar respect is. Laat leerlingen reflecteren hoe we samen kunnen streven naar een samenleving waarin iedereen ertoe doet en waar iedereen zich veilig kan voelen. Samen naar oplossingen zoeken kan ervoor zorgen dat moeilijke situaties minder uitzichtloos lijken. We zijn allemaal onderdeel van de oplossing.  

Wil je meer weten over hoe je deze tips in de praktijk kan omzetten?

Neem dan eens een kijkje op www.kliqvzw.be of lees de nieuwe onderwijsbrochure van KLIQ. We bieden verschillende mogelijkheden om met het schoolteam aan de slag te gaan rond de thema’s gender en seksuele diversiteit zowel online als offline. 

 
Wil je meer informatie of heb je vragen? Mail gerust naar onderwijs@çavaria.be  

Wat doe je als een leerling het scheldwoord janet gebruikt? 

Janet is een van de meest gebruikte scheldwoorden onder jongeren. Veel jongeren zien dit niet meer als een scheldwoord maar als een ‘normaal’ onderdeel van hun taalgebruik. Daarom weten leerkrachten niet altijd goed hoe ze hierop moeten ...