Gaybashing Gent geen homofobie volgens rechter

Voorzittershamer

Op 6 augustus werden Mauro en Thomas verbaal en fysiek aangevallen in Gent. De rechter oordeelt dat een homofoob motief niet afdoende bewezen is. Çavaria en Casa Rosa zijn verontwaardigd en vragen zich af wat dan wél kwalificeert als homofobie.

Mauro en Thomas deden al verschillende keren aangifte van homofoob geweld en pesterijen. Aan het laatste voorval, waar deze uitspraak over gaat, hielden ze gebroken ruggenwervels en een hoofdletsel over.

Teleurstelling

“De slachtoffers deden herhaaldelijk aangifte van homofobie en zijn onder homofobe verwensingen het ziekenhuis in geklopt. Wat moet er dan gebeuren voor een homofoob motief weerhouden wordt?” vraagt çavaria-woordvoerder Jeroen Borghs zich af.

De daders zijn wel degelijk veroordeeld. Bij een homofobe intentie kunnen er echter zwaardere straffen worden uitgesproken. Het is die homofobe intentie die de rechter niet bewezen acht.

Verdere stappen

Çavaria bekijkt samen met de slachtoffers en UNIA welke verdere stappen ondernomen kunnen worden.

Çavaria en Casa Rosa stelden zich burgerlijke partij in deze zaak om erop toe te zien dat het homofoob motief grondig onderzocht wordt.

Heb je naar aanleiding van dit bericht nood een aan een gesprek? Contact opnemen met Lumi kan via www.lumi.be[email protected] en 0800 99 533.