Enquête schoolklimaat

Vlaamse LGBT+ schoolklimaatenquête

Çavaria peilde voor het eerst naar de schoolervaringen van LGBT+-leerlingen* in het secundair onderwijs. Een groot deel van de respondenten voelt zich onveilig op school en de overgrote meerderheid hoort regelmatig LGBT+-negatief taalgebruik.

Onveilig gevoel

Uit de enquête blijkt dat 41% van de LGBT+-leerlingen zich onveilig voelt op school vanwege hun seksuele oriëntatie. Bijna een kwart van de respondenten vermijdt daarom de toiletten en kleedkamers van de school. 1 op 5 miste minstens één dag school de maand voorafgaand aan het onderzoek omwille van het onveiligheidsgevoel.

Rol leerkrachten

Bijna alle respondenten werden geconfronteerd met negatieve uitspraken over holebi’s of transgenders. In 1 op 2 gevallen reageerden leerkrachten daar niet op. “Leerkrachten willen vaak wel tussenkomen, maar weten niet altijd hoe ze het moeten aanpakken”, zegt çavaria-woordvoerder Jeroen Borghs. “Het is belangrijk dat leerkrachten daarvoor de nodige info en methodes aangereikt krijgen.”

Inclusief schoolklimaat

Scholen waar leerkrachten zich actief inzetten voor een inclusief schoolklimaat waarin iedereen zichzelf kan zijn, worden duidelijk positiever ervaren door de leerlingen. “In scholen waar er positieve aandacht is voor LGBT+-thema’s in de lessen voelen leerlingen zich beter en daalt het aantal spijbelaars”, legt Borghs uit. “We vragen dan ook om aandacht voor LGBT+-thema’s verplicht te maken in alle graden van het secundair onderwijs.”

Lerarenopleiding

“We schrikken van sommige resultaten,” geeft Borghs toe, “maar het stelt ons gerust dat de het werk dat we met scholen verrichten een positieve impact heeft op het welzijn van leerlingen. We moeten de inspanningen opdrijven.” Çavaria wil onder andere een verplichte training over LGBT+-inclusiviteit in de lerarenopleiding en meer aandacht voor het thema in het nascholingsaanbod.

Gay-Straight Alliance

Volgens çavaria zijn veel scholen goed bezig. De organisatie wil echter scholen bereiken die momenteel nog niet met holebi- en transgenderinclusiviteit bezig zijn. “Enderzijds kunnen we dit door leerkrachten en leerlingen te mobiliseren door bijvoorbeeld GSA’s (gay-straight alliance) op te richten. Anderzijds is het ook essentieel dat de minister van onderwijs en de verschillende onderwijsnetten scholen verplichten rond LGBT+-thema’s te werken.

Evolutie

Çavaria hoopt deze enquête om de vijf jaar te kunnen organiseren. “We hebben nu eindelijk informatie over hoe holebi- en transgenderleerlingen zich voelen op school. Het is belangrijk dat we de evolutie in het oog houden zodat we het beleid gericht kunnen bijsturen”, besluit Borghs.

De Vlaamse LGBT+-schoolklimaatenquête werd georganiseerd door çavaria in samenwerking met Columbia University en het Gay, Lesbian and Straight Education Network (GLSEN). Gelijkaardige enquêtes werden georganiseerd in IJsland, Italië, Malta, Roemenië, Polen en Litouwen.

Het volledige rapport in het Engels en een samenvatting in het Nederlands kan je hier vinden.

 

*LGBT+ verwijst naar lesbian, gay, bisexual, transgender en alle andere termen die men gebruikt om zich te benoemen op vlak van seksuele oriëntatie en genderidentiteit behalve heteroseksueel en cisgender.