Wat is de impact van COVID-19 op LGBTI+ personen?

persoon in wit tshirt achter plastiek folie met bord ''coronavirus'

Crisismomenten zorgen voor een bijkomende druk op onze weerbaarheid als LGBTI+ personen.

De bijkomende druk door COVID-19 merkten we al bij onze opvang- en infolijn Lumi. Er is een grote stijging van het aantal oproepen. De gesprekken gaan de laatste tijd ook vaker over zwaardere thema’s zoals eenzaamheid, angst, depressie en suïcide. Het is duidelijk dat de overheid bij de aanpak van de coronacrisis rekening moet houden met onze noden. We schreven daarom het rapport 'De impact van COVID-19 op LGBTI-personen. Een oproep aan beleidsmakers'. Daarin lees je onze aanbevelingen voor de overheid.

Impact op mentaal welzijn

De impact van de crisis is groot. Dit blijkt uit de cijfers van Lumi, onze opvang- en infolijn voor vragen rond gender en seksuele voorkeur. In de periode van midden maart tot midden mei waren er dit jaar 65 procent meer gesprekken dan in dezelfde periode vorig jaar. De gesprekken worden ook inhoudelijk zwaarder. Dubbel zoveel van de oproepen in diezelfde periode gaan nadrukkelijk over welzijnsaspecten zoals angst, eenzaamheid, suïcide en depressie. 

We kennen de hoge suïcidecijfers en de lagere levenstevredenheid. Het mentaal welzijn van LGBTI’s ligt gemiddeld lager dan dat van mensen die niet LGBTI+ zijn. De huidige crisis zet ons mentaal welzijn nu extra onder druk. Ongerustheden die er al waren, worden in veel gevallen versterkt. Het is moeilijker om ze weg te duwen in de drukte van het ‘gewone’ leven.

Sociale netwerken vallen weg

Steun van sociale netwerken zorgt bij LGBTI+’s voor een beter welzijn maar door de coronamaatregelen vallen ze weg. Velen onder ons kunnen niet meer naar het werk door thuiswerk of het verliezen van onze job. We kunnen niet meer naar school en ontmoetingsmomenten met andere LGBTI+’s verdwijnen. Online-initiatieven zijn niet voor iedereen een haalbaar alternatief. Niet iedereen vindt hun weg online, heeft toegang tot internet of heeft momenteel voldoende privacy thuis.

Sommigen leven ook in een onveilige of moeilijke thuisomgeving en kunnen niet weg, onze LGBTI-gemeenschap is erg kwetsbaar voor intrafamiliaal geweld. Eenzaamheid, isolatie of een moeilijke situatie in je ‘eigen kot’ zorgt voor meer gepieker en getwijfel. Zeker als je al in de knoop zit met bepaalde zaken zoals seksuele oriëntatie, genderidentiteit, coming-out…

Kansen grijpen

Door de crisis bestaat het risico dat de bestaande wachtlijsten voor psychologische en medische hulp nog langer worden. Veel geplande hulp werd/wordt uitgesteld, zoals niet-dringende operaties bij trans personen. Ook heel wat lopende trajecten (zoals therapiesessies) werden onderbroken of kregen een andere vorm. Niet overal werd/wordt er een digitaal alternatief aangeboden. Bovendien werken digitale alternatieven niet voor iedereen even goed om er ook de nodige steun uit te kunnen halen.

Met ons rapport roepen we beleidsmakers op:

Nu, meer dan ooit, moet de overheid nauw samenwerken met organisaties die een zicht hebben op de impact van de maatregelen op het welzijn van LGBTI+’s. Als de overheid eindelijk prioriteit geeft aan het welzijn van LGBTI+’s, kan dat een kans zijn om de wachtlijsten weg te werken. Ze kunnen ook werk maken van een sterk beleid voor onder andere suïcidepreventie van LGBTI+’s. 

Onze aanbevelingen voor de overheid lees je in het rapport.
 

Vuist in lucht met regenboog op pols

Hou ons op de hoogte

Dit rapport kon niet geschreven worden zonder alle signalen die we vanuit onze LGBTI-gemeenschap ontvingen. Blijf ons doorgeven wat er leeft, waar je tegenaan loopt, waarmee je zit!

DOWNLOAD ONS COVID-19-RAPPORT

Dit rapport verscheen op 28 mei 2020.