Brussels Pride: Protect the protest

slogan 'protect the protest' in zwarte letters, met de logo's van çavaria, prisme en rainbowhouse onderaan

Zaterdag 20 mei vindt naar jaarlijkse gewoonte de Brussels Pride plaats in onze hoofdstad.

Onder de slogan “protect the protest’ vragen we dit jaar respect voor de wereldwijde strijd voor gelijke rechten voor iedereen. Want protesteren voor gelijke rechten is een basisrecht dat je niet in elk land kan uitoefenen en dat ook hier soms onder vuur ligt.  

Daarom vragen wij deze pride dat: 

1: Belgische politici op alle niveaus zorgen voor een wetgevend kader dat mensenrechten respecteert. Een wetgevend kader dat ook aanmoedigt om mensenrechten te respecteren.

Hoe?

  • De antidiscriminatiewetgeving wordt daarvoor aangevuld of verbeterd waar nodig. Dit gaat bv over het afschaffen van onnodige operaties op intersekse kinderen of dat elke LGBTI+ foob misdrijf zwaarder bestraft wordt...  
     
  • Het verbod op discriminatie omwille van seksuele oriëntatie, genderidentiteit en seksekenmerken wordt in de grondwet opgenomen zodat dit beginsel de sterkste wettelijke verankering heeft. 

2: Belgische politici op alle niveaus zorgen ervoor dat het middenveld, activisten... voldoende ruimte en middelen hebben om op te kunnen komen voor gelijke rechten en kansen. Ze moeten mee bewaken dat dit recht niet ingeperkt wordt. Zowel niet in België als in het buitenland.   

3: Belgische politici op alle niveaus moeten solidair zijn met buitenlandse mensenrechten-activisten. Ook als België hiervoor een ‘prijs zou betalen’.  Buitenlandse activisten moeten ook (snel) bescherming krijgen in België.