Bloeddonatie door MSM (mannen die seks hebben met mannen)

2 mannen hand in hand

Bloeddonatie door MSM (mannen die seks hebben met mannen)

Sinds 2017 mogen MSM (mannen die seks hebben met mannen) bloed geven. Dat is een eerste stap in de versoepeling van de bloeddonatiewetgeving. Er geldt namelijk nog een uitsluitingstermijn van 1 jaar na het laatste seksuele contact. Concreet wil dit zeggen dat mannen die een jaar geen seks hebben gehad met mannen, bloed mogen geven. Çavaria is tevreden dat de levenslange uitsluiting wordt afgeschaft maar blijft ijveren voor een kortere uitsluitingstermijn.

Voorheen werden mannen die seks hebben met mannen (MSM) uitgesloten van bloeddonatie. De groep MSM loopt een verhoogd risico op besmetting met infectieziektes als hiv. Dat er extra maatregelen worden genomen om de bloedvoorraad te beschermen en besmetting met hiv door bloedtransfusie te voorkomen, is dus gerechtvaardigd. Die extra maatregelen moeten wel proportioneel zijn. Dat is waar het schoentje knelt.

Gedaan met levenslange uitsluiting

Çavaria benadrukt dat uitsluitingscriteria medisch verantwoord moeten zijn. We zijn tevreden dat de levenslange uitsluiting eindelijk wordt afgeschaft, maar voor ons is dit slechts een eerste stap. We rekenen erop dat de uitsluitingstermijn nog verder verkort wordt in lijn met nieuwe wetenschappelijke inzichten. Çavaria beseft dat veel MSM ook onder de nieuwe wetgeving uitgesloten worden van bloeddonatie.

Waarom is er een speciale regeling voor MSM?

MSM zijn een risicogroep omdat 1 op 20 leeft met hiv. Als we naar de volledige mannelijke bevolking kijken, is dat 1 op 5000. Van de seropositieve homomannen kent 1 op 6 zijn serostatus niet. Bovendien is het risico van besmetting veel hoger bij anale seks dan vaginale seks. Al deze factoren samen zorgen ervoor dat een man die seks heeft met mannen een veel groter risico loopt om zonder het zelf te weten seropositief te zijn. Ook binnen een monogame relatie loop je als MSM een verhoogd risico. Zowel binnen hetero- als homorelaties hebben mensen seksuele contacten buiten de relatie blijkt uit onderzoek. Het risico daarvan is bij een homokoppel omwille van bovenstaande redenen veel groter dan bij een heterokoppel.

Waarom spreekt men van MSM en niet van homomannen?

Niet alle homomannen hebben ooit al seks gehad met een andere man. Er zijn ook bimannen die seks hebben met mannen. Daarenboven worden ook mannen die ooit seks hadden met een man, al was dat maar één keer, en die zich nu benoemen als hetero, onder de groep MSM gerekend.

Waarom een uitsluitingstermijn?

Het duurt enkele weken tot maanden voor hiv opspoorbaar is in het bloed. Daarom stelt men een uitsluitingstermijn in. Na een aantal weken tot maanden- de zogenaamde vensterperiode - kan je namelijk met zekerheid zeggen of je bloed besmet is of niet.

Homomannen vrijen veiliger

We begrijpen dat vele homomannen zich uitgesloten voelen door deze maatregel. Het is belangrijk te beseffen dat deze uitsluiting geen veroordeling inhoudt. Uit onderzoek blijkt zelfs dat homomannen veel meer inspanningen doen om veilig te vrijen dan de heterobevolking. Alleen weegt één ongelukje veel zwaarder door bij MSM.

Toekomstige ontwikkelingen

De bevoegde federale instanties zullen eind 2019 een evaluatie opstarten waarbij bekeken zal worden of er op basis van de meest recente gegevens een verkorting van de uitstelperiode van 12 maanden kan gebeuren, zoals dit ook in een aantal andere landen het geval is.

Er lopen ook onderzoeken, onder meer in Canada en het Verenigd Koninkrijk, om te bekijken of een risico-inschattig op basis van individueel gedrag even veilig is als uitsluiting op populatiebasis (MSM) zoals nu.

De uitstelperiode zal in de toekomst alleszins niet meer kunnen gelden voor de donatie van bloedplasma, onder bepaalde omstandigheden. Op 26 september 2019 vernietigde het Grondwettelijk Hof immers dat MSM 12 maanden uitgesloten worden van de donatie van bloedplasma. Plasma kan langer dan de vensterperiode bewaard worden en in die omstandigheden kan de veiligheid dus verzekerd worden. Het Hof geeft de wetgever 2 jaar tijd om de wet hieraan aan te passen. 

Meer informatie

Meer informatie over bloeddonatie door mannen die seks hebben met mannen vind je bij het Rode Kruis