Bedrijven en de inclusieve SDG’s

inclusieve bedrijven

Dit project wil bedrijven wegwijs maken in de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Hoe past seksuele diversiteit & genderdiversiteit in dit kader? En wat kan waardig werk (SDG 8) voor LGBT-personen betekenen?

Waardig werk voor LGBTI+ personen

Door ongelijke wetgeving, discriminatie en een gebrek aan kennis en begrip, blijft waardig werk wereldwijd één van de grote uitdagingen in het leven van LGBTI+ personen. Naast het feit dat ze vaker in onregelmatige, onderbetaalde en onveilige beroepen belanden, bezorgt een niet-inclusieve werkvloer hen allerlei moeilijkheden en blijven hun talenten onbenut.

Met SDG 8 uit de Agenda 2030 engageerden alle landen van de Verenigde Naties zich om toe te werken naar waardig werk voor iedereen. Dit omvat ook bescherming van de arbeidsrechten en het bevorderen van een veilige en gezonde werkomgeving. Naar de kernzin van Agenda 2030, ‘leave no one behind’, zet çavaria zich in om dit ook voor LGBTI+ personen een realiteit te maken.

Bedrijven en de inclusieve SDG’s

In het kader hiervan bundelen çavaria en FOS NGO, met financiële ondersteuning van Vlaanderen, hun expertise voor de e-learning ‘Bedrijven en de inclusieve SDG’s’. Een informatieve module wil bedrijven die actief zijn in Zuid-Afrika, wegwijs maken in de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Çavaria biedt de bedrijven concrete tips hoe ze als werkgever aandacht kunnen hebben voor seksuele- en genderdiversiteit op de werkvloer.  

Voor meer informatie over het project Bedrijven en de Inclusieve SDG’s kan je terecht bij Eva Declerck.