Analyse regeerakkoord en beleidsnota's

puzzelstukje regenboog dat past in Europese vlag

Çavaria Internationaal analyseerde het regeerakkoord en de beleidsnota’s van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking voor hun internationale werking.

“We zijn blij dat er in de beleidsnota’s heel wat aanknopingspunten zijn voor internationale solidariteit met LGBTQIA+-personen”, zegt Eva Declerck, çavaria’s beleidsmedewerker internationaal. Al betreurt Declerck ook gemiste kansen. “We willen de dialoog aangaan met de kabinetten.” 

Na de verkiezingen of bij de vernieuwing van de federale regering wordt een regeerakkoord geschreven, met daarin de visie, strategische doelstellingen en projecten die de federale regering wil verwezenlijken. Op basis daarvan maken de bevoegde ministers een beleidsnota op hoe ze de komende jaren hun stukje van het regeerakkoord zullen uitvoeren. 

Team internationaal is blij met verschillende punten in de beleidsnota van minister voor Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès. LGBTQIA+, gendergelijkheid en de strijd tegen discriminatie worden expliciet opgenomen in de beleidsnota. Daarnaast wil de minister zich ook inzetten voor onze fundamentele waarden. België zal ijveren dat lidstaten die ernstige en systemische inbreuken plegen op de fundamentele principes van de rechtsstaat geen aanspraak kunnen maken op fondsen. Denk maar aan de LGBTQIA+-vrije zones in Polen of Hongarije.  

Team internationaal ziet ook verschillende aanknopingspunten in de beleidsnota van minister voor Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir. Met het Belgisch ontwikkelingsbeleid wil zij een verschil maken voor de meest kwetsbare groepen in de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking en ‘de uitroeiing van extreme armoede’ centraal plaatsen.  Daarnaast wordt er ook veel aandacht besteed aan seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en gendergelijkheid. LGBTQIA+ wordt jammer genoeg niet expliciet vermeld. 

Dialoog 

Team Internationaal wil daarom de dialoog aangaan met de kabinetten en de administraties van ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse zaken om te garanderen dat het Belgisch buitenlands beleid inclusief ingevuld wordt.

We willen dat de LGBTQIA+-gemeenschap expliciet wordt opgenomen als het over kwetsbare groepen gaat, en dat het hele genderspectrum aan bod komt als het over genderongelijkheid gaat.”
Declerck

Verder wil ze pleiten bij alle actoren van het Belgisch buitenlands beleid om rekening te houden met LGBTQIA+-personen en indien nodig er specifiek op in te zetten.   

Team internationaal blijft samenwerken met lokale LGBTQIA+-organisaties en activisten in de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. “Met çavaria hebben we immers meer dan 40 jaar kennis en ervaring en die willen we inzetten om - op hun vraag - buitenlandse LGBTQIA+-activisten en –organisaties te ondersteunen”, zegt Declerck. “En dat is een wisselwerking. We leren heel wat van onze internationale partners over zaken waar we hier minder vertrouwd mee zijn, zoals opereren in een erg vijandige context, of de dialoog aangaan met vocale anti-stemmen en daarnaast bouwen we aan een internationaal netwerk van LGBTQIA+-activisten en –organisaties.” 

Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking zijn belangrijk voor het team internationaal van çavaria, omdat via die beleidsdomeinen België zich kan inzetten voor gelijke rechten en kansen van LGBTQIA+-personen in het buitenland. “Het zijn twee heel belangrijke domeinen waar we een verschil kunnen maken voor de doelgroep”, zegt Declerck. “Kort door de bocht houdt Buitenlandse Zaken zich bezig met Mensenrechten, en Ontwikkelingssamenwerking met een ‘mondiale en solidaire samenleving’.”