Your Local Power!

your local power

#YourLocalPower

Op 14 oktober trekken we met z’n allen naar de stembus voor de lokale verkiezingen. De beslissing welk bolletje je zal inkleuren, is een belangrijke keuze. Een bewuste beslissing kan leiden tot een betere leefomgeving in je stad of gemeente. Dan hebben we het niet alleen over de heraanleg van het plaatselijk park, het beleid in de gemeenteschool of de goede werking van het OCMW. Ook je lokale gemeente- of stadsbestuur kan het wezenlijk verschil maken en je woonplaats tot een echt regenboogbubbel omtoveren, als je dat wenst natuurlijk.

Het verwondert dan ook niet dat de Pride dit jaar in het teken staat van de lokale verkiezingen. De Belgian Pride zet in 2018 de gemeenten en steden in het zonnetje, of liever: onder de regenboog! Met de slogan ‘Your Local Power!’ willen we gemeente- en stadsbesturen aanzetten om een expliciet en geïntegreerd lokaal LGBT+ beleid te voeren. Gemeenten en steden kunnen én moeten het verschil maken. Ze moeten verantwoordelijkheid opnemen voor het welzijn van al hun inwoners. Het wapperen van de regenboogvlag voor het gemeentehuis, tijdens de Pride-periode, staat hiervoor symbool. De gemeente of stad toont zich hiermee solidair met de LGBT+ gemeenschap. Dat symbolisch gebaar is geen aantasting van de neutraliteit. Integendeel, pas als er erkenning is voor diversiteit en inclusie, kan er actief gewerkt worden om alle vormen van discriminatie uit te sluiten.

Door kleinere en grotere acties kunnen beleidsmaker het leven van vele burgers net iets rooskleuriger maken: Een diversiteitscharter in sportclubs introduceren. Informatie over gender en seksualiteit in bibliotheken beschikbaar stellen. Logistieke en financiële steun verschaffen aan lokale LGBT+ verenigingen. Getuigenissen en vormingen in onderwijs. Een queer (filmfestival) in de plaatselijke cinema of cultureel centrum. LGBT+ acties in gemeenschapscentra en jeugdhuizen. Informatie verschaffen over wat je kan doen als je slachtoffer of getuige bent van discriminatie. In woonzorgcentra ruimte bieden aan intimiteit en (holebi)seksualiteit. Vormingen geven aan lokale politiezones en gemeenteambtenaren. Gelijke Kansen als een expliciete bevoegdheid in het stadsbestuur opnemen… De lijst van mogelijkheden wat steden en gemeenten kunnen ondernemen is eindeloos. Vele van deze acties zijn trouwens heel eenvoudig uit te voeren. Soms heeft een lokaal bestuur alleen een duwtje in de rug nodig. Een goed lokaal bestuur is op maat van de noden en behoeften van alle inwoners. Wat heeft de LGBT+ gemeenschap nodig in jouw stad of gemeente?

Steden en gemeenten kunnen beroep doen op de expertise van KliQ vzw om vormingen en trajecten op te zetten. En vinden alvast informatie en inspiratie in het memorandum 2018 van çavaria om LGBT+ thema's op te nemen in partijprogramma's, bestuursakkoorden, meerjarenplannen, ... .

Op 19 mei kunnen deelnemers aan de Pride Parade alvast een duidelijk (en luid) signaal geven aan politici. Maak wensen kenbaar op de Belgian Pride. Tot dan? Iedereen welkom!