Lokale besturen en instellingen: jullie maken het verschil!

Borchure Regenboogbeleid

Lokale besturen en instellingen: jullie maken het verschil!

Verkiezingsmemorandum lokale verkiezingen 14 oktober 2018

“Een samenhorigheidsgevoel wordt niet gecreëerd door het nastreven van uniformiteit maar door het  omarmen van diversiteit. Elkaars verschillen leren kennen en vieren leidt tot een sterker gemeenschapsgevoel. Een lokaal bestuur dat vertrekt vanuit een intersectionele aanpak kan het verschil maken voor haar inwoners.” çavaria


Het leven van mensen speelt zich in eerste plaats af in hun straat, wijk, gemeente of stad. Een lokaal beleid heeft dan ook een enorme impact op het dagelijks leven van elke burger, dus ook op LGBTI+ inwoners*.
Op federaal en gemeenschapsniveau is de laatste 15 jaar heel erg ingezet op het gelijkschakelen van wetgeving voor holebi’s en transgender personen. Onze wetgeving is verbeterd, maar de samenleving groeit te traag mee. En we merken dat het ‘zich goed in je vel voelen’ bij LGBTI+’s er zelfs op achteruit gegaan is. De heteronorm houdt holebi’s onzichtbaar, het binaire ‘man of vrouw’-denken is hardnekkig ingebakken en ingeprent. Nog altijd durft meer dan de helft van de LGBTI+ personen niet open te zijn op het werk. Suïcidecijfers blijven torenhoog. En na elk holebi- of transfoob incident op straat, weerklinkt de reactie “je kunt ook maar beter niet overal hand in hand lopen”.
Gemeenten en lokale instellingen kunnen en moeten het verschil maken en de verantwoordelijkheid opnemen voor het welzijn van hun inwoners. Het wapperen van de regenboogvlag voor het gemeentehuis, tijdens de Pride-periode, staat hiervoor symbool. Je toont je als gemeente of stad solidair. Nee, dat is geen aantasting van de neutraliteit. Integendeel, pas als je erkenning geeft aan de diversiteit, en dus actief meewerkt aan de uitbanning van alle vormen van discriminatie, kan je alle burgers als vrij en gelijkwaardig behandelen.
Een diversiteitscharter in sportclubs, informatie over gender en seksualiteit in bibliotheken, steun aan lokale verenigingen, campagnes ‘iedereen welkom’ in publieke ruimte, de cinema die deelneemt aan een queer filmfestival, acties in gemeenschapscentra en jeugdhuizen, ‘wat te doen bij discriminatie’ in het gemeenteblad, woonzorgcentra die ruimte bieden aan intimiteit en (holebi)seksualiteit, getuigenissen in de klas, vormingen aan lokale politiezones, een persoonlijk onthaal voor transpersonen, subsidies aan culturele instellingen die zich positief inzetten, … de lijst van mogelijkheden is eindeloos.
Waar te beginnen? In ons memorandum vind je heel wat aanknopingspunten en tips om een inclusief LGBTI+ beleid op te starten. Veel acties zijn eenvoudig uit te voeren en van groot belang voor LGBTI+ inwoners, evenals voor personen uit andere minderheidsgroepen.

(Pride 2018)
*Lesbian, Gay, Bisexual, Trans*, Intersex, … .


LGBTI+ personen welkom

Elk lokaal bestuur moet streven naar een genderinclusief beleid. LGBTI+ personen moeten zich welkom en erkend voelen in hun eigen wijk, gemeente, provincie. Daarom wordt in het lokale beleid rekening gehouden met de diversiteit aan genderidentiteiten en samenleefvormen. Erkenning van identiteiten bereik je op verschillende manieren. Soms is het nodig om expliciet identiteitsgronden op te nemen, soms is genderneutraliteit een middel om iedereen te kunnen aanspreken.  Zorg ervoor dat als je inwoners aanspreekt in om het even welke communicatie er geen sprake kan zijn van uitsluiting. Çavaria streeft naar een inclusief lokaal beleid in alle steden en gemeenten in Vlaanderen. We vragen om aandacht te hebben voor volgende actiepunten in uw partijprogramma’s, bestuursakkoorden en meerjarenplannen:

  • Gelijke kansen wordt mainstream.
  • Genderneutraliteit als middel, inclusiviteit als doel.
  • Ondersteuning van het verenigingsleven en inclusiviteit in vrijetijdsbesteding.
  • Jong geleerd.
  • Daar is de nooduitgang.

 

Hoe je dit kan verwezenlijken kan je terugvinden in ons memorandum. Daarin staan onze doelstellingen en concrete tips.