Aangesloten verenigingen en individuele initiatiefnemers kunnen tot 250 euro financiële steun krijgen voor acties of activiteiten die georganiseerd worden in het kader van de Take Care campagne. Deze staat in het teken van het fysiek en psychologisch welzijn van holebi's, transgender en intersekse personen.

Wel zin om iets te doen, maar nog niet zeker wat? Of graag extra ondersteuning? Aarzel niet om je bewegingsmedewerker te contacteren! Je vindt hieronder een aantal voorbeelden ter inspiratie.

Checklist voorwaarden:

 • Steunaanvraag indienen vóór de activiteit of actie doorgaat
 • Niet-reguliere werking
 • Niet louter promotioneel
 • Eten, drank en vrijwilligersvergoedingen komen niet in aanmerking
 • Actie of activiteit gericht op je eigen achterban (dus niet zozeer op de brede samenleving)
 • Focus op een welzijnsthema dat betrekking heeft op holebi's, transgender en/of intersekse personen
 • Positieve framing/boodschap
 • Logo van çavaria en "met financiële steun van çavaria" vermelden in alle communicatie
 • Als initiatiefnemer kan je maximum 250 euro per jaar ontvangen, zodat we diverse initiatieven kunnen ondersteunen. Dezelfde welzijnsactiviteit kan niet in twee opeenvolgende jaren gesubsidieerd worden.

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

 • Alle steunaanvragers krijgen zo snel mogelijk te horen welk steunbedrag is toegekend.
 • Team Connect bekijkt samen met de steunaanvrager welke extra ondersteuning nodig is (promo, verdere uitwerking,...).
 • Na ontvangst van een ingevulde onkostennota en de nodige bewijsstukken betaalt çavaria de goedgekeurde onkosten terug.