Hieronder vind je relevante onderzoeksvragen en een ruwe situatieschets van onderzoek over de internationale situatie van LGBTI-personen, anno 2020.

We leggen hier geen focus op internationale cijfers, maar op internationale ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op Belgisch buitenlands beleid.

Onderzoek

Er is meer aandacht voor LGBTI+ binnen de Belgische ontwikkelingssamenwerking, maar wel een algemeen dalende funding voor Belgische ontwikkelingssamenwerking. 

Er is een groei in de tegenstellingen tussen landen die stappen vooruit zetten en deze die niet vooruit gaan, of ingevoerde verbeteringen terugschroeven: “Over recent years, despite significant gains in States, we see fundamental challenges to human rights principles at national and international levels, and increased threats to human rights defenders, as well as a somewhat closing civil society space”. “When progress is achieved, backlash is common. Some States have strengthened measures criminalizing same-sex conduct, or are considering to do so, and impede the work of human rights defenders in the field of sexual orientation and gender identity.”

Bronnen

 • State Sponsored Homophobia, ILGA World (2016), https://ilga.org/downloads/2017/ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2017_WEB.pdf 
 • Report of the Independent Expert on protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity, 38th Session HRC(11/05/2018), https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/132/12/PDF/G1813212.pdf?OpenElement 

Relevante onderzoekvragen 

Internationaal 

 • Hoe staat de LGBTI+-gemeenschap in Vlaanderen tegenover steun aan LGBTI+-gemeenschappen in het buitenland?  

Project Go Far? Go Together!

Voor meer info over het GFGT-project, zie cavaria.be/go-far-go-together.

 • Evaluatie van çavaria’s projectwerk in het Grote Merengebied a.d.h.v. één of meerdere criteria van de OESO-DAC (https://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm)
 • Hoe kunnen de SDG’s bijdragen tot de promotie van LGBTI+ rechten in een lokale, nationale en regionale context? 
  • In België: door çavaria en haar lidorganisaties 
  • In het Grote Merengebied: door lokale LGBTI+-activisten 
 • Lobbystrategieën in het Grote Merengebied: hoe organiseert de civiele maatschappij haar lobbywerk? 
  • Wat zijn de gebruikte strategieën en wat zijn de resultaten? 
  • Hoe kan de civiele maatschappij succesvol lobbyen voor de promotie van LGBTI+-rechten? 
  • Welke opportuniteiten zijn er voor lokale LGBTI+-activisten?  
 • Hoe ontwikkelt de LGBTI+-beweging zich in het Grote Merengebied?  
  • Heeft de moeilijke context (discriminatie, stigmatisering en criminalisering) een impact op de beweging?  
  • Wat is het belang van lokale/nationale/regionale netwerken voor lokale LGBTI+-activisten?  
  • Hoe kan de LGBTI+-beweging haar voortbestaan verzekeren en haar activiteiten financieren?  
 • Wat zijn de oorzaken van infighting tussen de lokale LGBTI+-(koepel)organisaties in het Grote Merengebie en hoe kan dit voorkomen worden in een lokale/nationale/regionale context? 
 • Onderzoeksproject in het Grote Merengebied met medewerking van de lokale civiele maatschappij en LGBTI+-beweging: 
  • Documentatie van mensenrechtenschendingen bij LGBTI+-personen 
  • Mapping van de actoren die discriminatie en stigmatisering van de LGBTI+-gemeenschap actief promoten en/of erbij betrokken zijn
  • Onderzoek naar het beeld dat de lokale samenleving heeft over LGBTI+-personen 
nonbinair persoon in de klas

Werk je aan een opdracht rond het LGBTI-thema? We verzamelden de meest gestelde studentenvragen en hun antwoorden. Ontdek ze hier!