Werelddag van verzet tegen armoede

Werelddag verzet tegen armoede

Op 17 oktober is het internationale dag tegen armoede en sociale uitsluiting. Çavaria moet er ook zijn voor holebi’s en transgenders die in armoede leven. Om daar iets aan te doen werd de werkgroep armoede opgericht, zowel door mensen met als zonder armoede-ervaring.

Diversiteit is een belangrijke waarde in onze beweging. Çavaria wil elke vorm van uitsluiting en discriminatie tegengaan. Maatschappelijk kwetsbare holebi’s en transgenders ervaren sociale uitsluiting op verschillende levensdomeinen. Ook ervaren ze structurele drempels bij het deelnemen aan het holebi- en transverenigingsleven. De complexiteit van een leven in armoede vraagt dagdagelijks veel energie. Dit kan er voor zorgen dat ze geen tijd en energie hebben om actief deel te nemen aan het verenigingsleven.

Draaiboek armoede

De werkgroep armoede werkt volop aan een draaiboek voor LGBT+ verenigingen (LGBT+ = lesbisch, gay/homo, bi, transgender en alle andere seksuele en genderminderheden). Enerzijds is het de bedoeling om inzicht te geven in de mechanismen achter armoede. Het gaat om een complexe materie en een inhoudelijke inleiding is dan ook meer dan nodig. Anderzijds bevat het draaiboek ook een concreet stappenplan.

“De werkgroep heeft ervoor gekozen om verder te gaan dan louter een visietekst. Een draaiboek waarmee regenbooghuizen en andere LGBT+ verenigingen aan de slag kunnen gaan, leek hen de beste optie”, legt çavaria-woordvoerder Jeroen Borghs uit. “Het draaiboek biedt geen pasklare tips aan die altijd en overal werken. Die bestaan immers niet want daarvoor is de thematiek veel te complex. In plaats daarvan werkt de werkgroep een concreet stappenplan uit dat als leidraad kan dienen om te werken rond deze thematiek.

Concreet stappenplan en workshops

De bedoeling is om via een kort of langdurig participatief traject armoede binnen de holebi – en transgendergemeenschap zichtbaar en bespreekbaar te maken en de drempels die maatschappelijk kwetsbare holebi’s en transgenders ervaren bij het al dan niet participeren aan het LGBT+ verenigingsleven te identificeren en samen aan te pakken.

Daarnaast plant de werkgroep ook om een aantal workshops voor LGBT+ verenigingen uit te werken. Die zullen gaan over armoede en sociale uitsluiting, hoe te werken met kansengroepen, een inclusieve visie – en missieontwikkeling, participatief werken/beleid, enz....

De workshops en het draaiboek worden in het voorjaar van 2019 gelanceerd.

Wie is de werkgroep armoede?

De werkgroep bestaat uit mensen met en zonder armoede-ervaring. Wij hebben bewust voor deze samenstelling gekozen. Zo maken we binnen de werkgroep verbinding tussen mensen met en zonder armoede-ervaring, een belangrijk element in armoedebestrijding. Deze samenstelling heeft er bovendien voor gezorgd dat van bij het begin mensen met armoede-ervaring betrokken waren bij het project.