Werelddag van de Suïcidepreventie

logo 1813

Op 10 september is het Werelddag van de Suïcidepreventie. Çavaria is lid van de Vlaamse Werkgroep Suïcidepreventie en werkt samen met het Transgender Infopunt (TIP) en Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) aan tools expliciet gericht op holebi’s en transgenders.  

Blijven sensibiliseren

Holebi’s en transgenders lopen een groter risico suïcidale gedachten te ontwikkelen door negatieve reacties op hun genderidentiteit en coming-out. Ook het slachtoffer worden van holebifoob en transfoob geweld verhoogt het risico. We moeten dus blijven inzetten op het sensibiliseren van onze maatschappij en zo uitsluiting, pesten, geweld en discriminatie tegen te gaan. Dit gaat over het dagelijks werk dat çavaria doet: onderwijsmateriaal ontwikkelen, vormingen geven, vechten tegen genderstereotypen en normerend gedrag… enzovoort.

‘Ça va?’

In 2018 startte çavaria in samenwerking met het TIP en het VLESP een preventieproject “ça va, suïcidepreventie bij holebi’s en transgenderpersonen”. Dit project kadert in het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie waarbij Jo Vandeurzen, Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de suïcidecijfers tegen 2020 met twintig procent wil doen dalen ten opzichte die van 2000.

Internationale en Vlaamse onderzoeken leggen duidelijk de risicofactoren voor verhoogde suïcidaliteit voor holebi’s en transgenders bloot. De organisaties willen hiermee aan de slag door in te grijpen op die specifieke factoren. Zo zullen verschillende tools en een website ontwikkeld worden die inspelen op omgaan met holebifoob en transfoob geweld, copingskills en sociale steun vanuit de directe omgeving. De resultaten zullen in 2019 gelanceerd worden.

Steun helpt

Wie ergens terecht kan voor steun loopt net minder risico om suïcidale gedachten te ontwikkelen. Holebi- en transgenderverenigingen zijn voor veel mensen dus heel belangrijk. Ook de Holebifoon staat klaar met een luisterend oor en verwijst door naar opvang.

Herken de signalen

Eén op vier mensen krijgt te maken met een psychisch probleem. Op www.4voor12.be vind je meer informatie over wat je kan doen om iemand te helpen. Abrupte verandering van gedrag, zich terugtrekken en isoleren, verandering van emoties en zeggen dat het niet goed gaat, kunnen signalen zijn die duiden op een psychisch probleem.

Nood aan hulp of een gesprek?

Zit je met vragen over suïcide, of heb je nood aan ondersteuning? Je kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of via zelfmoord1813.be. Wie nood heeft aan een goed gesprek kan ook contact opnemen met de Holebifoon of het Transgender Infopunt. Je kan terecht bij de Holebifoon via www.holebifoon.be of 0800 99 533. Het Transgender Infopunt is te bereiken op 0800 96 136 of www.transgenderinfo.be.