Internationale Vrouwendag #PressforProgress

International Women's Day

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Het campagnethema dit jaar is #PressforProgress, streven naar vooruitgang. Als individu zijn onze acties een druppel op een hete plaat, maar als we onze krachten bundelen vormen onze druppels samen een oceaan. Op de campagnewebsite kan je aangeven wat jij doet of inspiratie opdoen over wat je kan doen in je dagelijks leven.

Çavaria engageert zich alvast om stereotypen te blijven uitdagen, vooroordelen te bestrijden, en visibiliteit te creëren voor vrouwen en mensen die buiten de binaire gendernorm vallen. Vrouwen - of beter, mensen met een niet-mannelijke genderidentiteit - worden ook binnen de holebi- en transgenderbeweging geconfronteerd met discriminatie. Onze maatschappij is doorspekt met genderstereotypen waarbij vrouwelijkheid systematisch als lager en minderwaardig wordt bestempeld.

Internationale Vrouwendag is belangrijk voor ons omdat çavaria opkomt voor de rechten van lesbiennes, bivrouwen, trans*vrouwen, non-binaire en genderfluïde mensen. De negativiteit tegenover vrouwelijkheid ligt trouwens vaak aan de basis van discriminatie van homo-, bi- en trans*mannen. We tonen dus niet enkel onze solidariteit met de vrouwenbeweging maar zijn zelf belanghebbende partij.

In een maatschappij die eeuwen gedomineerd werd door mannen is het belangrijk om extra stil te staan bij de verwezenlijkingen van vrouwen, ook binnen de holebi- en transgenderbeweging. Suzan Daniel lag bijvoorbeeld aan de basis van de eerste Belgische LGBT-verenigingen. In 1953 richtte ze het Cultuurcentrum België op (CCB) naar het voorbeeld van het Nederlandse COC. Toen in 1996 een archief voor de LGBT-beweging werd opgericht, koos men voor de naam Fonds Suzan Daniel vanwege de pioniersrol die ze in België speelde. Suzan Daniel overleed in 2007.

Wil je het geweld tegen LGB-vrouwen of de geschiedenis van de LGBT-beweging onder de aandacht brengen? Boek dan de tentoonstellingen ‘Love beats violence’ en ‘Hoekstenen’ bij KliQ.