VOLZET - Nationale Conferentie LGBTI+ in het onderwijs 

Vier getekende personen waarvan je de ruggen ziet, armen rond elkaar en linkse persoon houdt een regenboogvlag omhoog. Bovenaan staat de tekst 'Wij streven naar een veilige en inclusieve schoolomgeving'

Op vrijdag 23 september organiseren we ter afsluiting van het Europees project School's Out een conferentie. Schrijf je nu in! Let op: de conferentie is inmiddels volzet. 

De conferentie zal doorgaan op Campus Brussel van Odisee, in Brussel. De conferentie start met een lunch om 12.00 en zal eindigen met een receptie om 16.00.

Het complete programma vindt u hieronder terug.

Het programma

Tijdens deze conferentie besteden we aandacht aan dit thema en presenteren we de toolkit die binnen dit project ontwikkeld werd. Daarnaast biedt de conferentie ook de kans om samen te komen met andere professionals uit het onderwijs.

Het programma ziet er als volgt uit:

Programma         
12.00 - 13.00  Inloop & Lunch
13.00 - 13.30 Toelichting project School's Out, door Marije van Huffelen
13.30 - 14.30 Over 'het belang van een veilige en inclusieve schoolomgeving', door Kaj Poelman
14.30 - 14.45 Pauze
14.45 - 15.45  'Hoe creëer je een veilige en inclusieve schoolomgeving?, inclusief tips & tricks' door Els Verbeelen
15.45 - ... Afsluiting 

Let op: de conferentie is inmiddels volzet. Heb je nog vragen over de conferentie, stuur dan een mailtje naar [email protected]

Waarom?

Meer dan 96 procent van de leerkrachten in Vlaamse middelbare scholen vinden dat werken aan een LGBTI+ positief schoolklimaat belangrijk is. Tegelijkertijd geeft ongeveer 15 procent van de leerkrachten aan dat ze zich niet in staat voelen om deze thema's in hun lessen te behandelen.

Om met het thema ‘veilige en inclusieve schoolomgeving’ aan de slag te gaan in scholen, ontwikkelde o.a. çavaria binnen het Europees project School's out, een toolkit. Op de conferentie besteden we aandacht aan de vraag hoe je een inclusieve schoolomgeving kan creëren en het belang hiervan. Daarnaast biedt de conferentie jou ook de kans om samen te komen met andere professionals uit het onderwijs.

Het project

School’s Out vraagt aandacht voor het welzijn van LGBTI- en gender non-conformerende leerlingen op school aan de hand van een drietal doelstellingen. In de eerste plaats wil het project de kennis van leerkrachten vergroten over hoe ze LGBTI-thema’s in hun lessen kunnen opnemen en hoe adequaat gereageerd kan worden op LGBTI-gerelateerd pesten op school. Ten tweede is de bedoeling van het project om een systematische aanpak, gebaseerd op wetenschappelijke kennis, aan te nemen in het begeleiden van scholen naar een LGBTI-inclusieve omgeving. Dit zal gebeuren door het ontwikkelen van een inclusieve schoolcyclus, waarbij gebruik gemaakt wordt van de schoolinclusiescan. Als laatste streeft het project naar het creëren van een veilige en inclusieve school, waar LGBTI-leerlingen de ruimte krijgen om sneller intimidatie en pesten te rapporteren.

Meer informatie over het project vind je hier.

Heb je nog vragen over het project en/of de conferentie? Contacteer dan [email protected]

 

Deel op Sociale Media

Dit project wordt uitgevoerd met de financiële steun van het Rights, Equality and Citizenship (REC) programma van de Europese Unie. De inhoud van deze webpagina zijn de verantwoordelijkheid van School's Out en kan niet gebruikt worden om de standpunten van de Europese Commissie te reflecteren.