Onderzoek holebi-arbeiders

Arbeidssituaties van holebi’s die handenarbeid of een technische functie uitoefenen – Verkennend onderzoekOnderzoek in opdracht van het Centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding en uitgevoerd door HIVA-Onderzoeksinstituut voor arbeid en samenleving van de Katholieke Universiteit LeuvenApril 2010