De genderwet van 10 mei 2007

Foto van een hamer

© iStockphoto

De wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen verbiedt elke vorm van discriminatie op grond van geslacht. Discriminatie op basis van geslachtsverandering, genderidentiteit en genderexpressie is hieraan gelijkgesteld. In 2014 werden genderidentiteit en genderexpressie expliciet toegevoegd aan deze wet. Artikel 4 luidt nu:

"Art. 4.§ 1. Voor de toepassing van deze wet wordt een direct onderscheid op grond van zwangerschap, bevalling of moederschap gelijkgesteld met een direct onderscheid op grond van geslacht.

 § 2. Voor de toepassing van deze wet wordt een direct onderscheid op grond van geslachtsverandering gelijkgesteld met een direct onderscheid op grond van geslacht.

 § 3. Voor de toepassing van deze wet wordt een direct onderscheid op grond van genderidentiteit of genderexpressie gelijkgesteld met een direct onderscheid op grond van geslacht."

Meer informatie op de website van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.